หมายเลขกระทู้ : 35
ขายรอกตกปลาหน้าดินโลหะทั้งตัวทนถึก+ รอกปลาไซด์   18-01-2017 10:38:29

หมายเลขสมาชิก : 2826  
โดย : กรุง

ตำแหน่ง : ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ : นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ : 66
ตอบ : 617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

1 รอกติก้าไดน่าสปิน เบอร์3000 ไม่มีกล่องสภาพใหม่ไม่มีรอย มีแต่ถุงใส่ สายเต็มสปูล ราคา 1,300 บาท รวมส่ง ems
2 รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ GT 2000X ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูลราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems
3 รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ 1000LB ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูล ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems
4 รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ ST 2000 ขนาดประมาณ บีจี 20 ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems
สินค้าอยู่ ในค่าย ม.พัน.10 จ.น่าน จ.ส.อ.กรุงไกร ดีอุด เบอร์โทร 0857152743

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:39:22

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ GT 2000X ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูลราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:39:38

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ GT 2000X ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูลราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:40:35

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ 1000LB ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูล ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:40:53

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ 1000LB ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูล ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:41:17

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ 1000LB ขนาดประมาณ บีจี 20 สายเต็มสปูล ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:41:52

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ ST 2000 ขนาดประมาณ บีจี 20 ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:42:16

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ ST 2000 ขนาดประมาณ บีจี 20 ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:42:36

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกไดว่าสปอร์ตไลน์ ST 2000 ขนาดประมาณ บีจี 20 ราคา 1,000 บาทรวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:43:05

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกติก้าไดน่าสปิน เบอร์3000 ไม่มีกล่องสภาพใหม่ไม่มีรอย มีแต่ถุงใส่ สายเต็มสปูล ราคา 1,300 บาท รวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:43:20

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกติก้าไดน่าสปิน เบอร์3000 ไม่มีกล่องสภาพใหม่ไม่มีรอย มีแต่ถุงใส่ สายเต็มสปูล ราคา 1,300 บาท รวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 18-01-2017 10:43:43

หมายเลขสมาชิก : 2826  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
กรุง

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : krung_1272@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857152743
อาชีพ :นักล่าปลาเล็ก
คะแนน : 2
โพสต์ :66
ตอบ :617
Point : $58
IP Address : 182.53.251.181

รอกติก้าไดน่าสปิน เบอร์3000 ไม่มีกล่องสภาพใหม่ไม่มีรอย มีแต่ถุงใส่ สายเต็มสปูล ราคา 1,300 บาท รวมส่ง ems

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชนะตนเองให้ได้ก่อนชนะคนอื่น


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า