หมายเลขกระทู้ : 88
ยำงูสิงห์อ้อย กับทีมงาน HKC. Fishing Team.   04-02-2012 10:07:34

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย : wut h.k

ตำแหน่ง : ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ : ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ : 40
ตอบ : 1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

วันนี้ทีมงาน HKC. Fishing Team. มีอีกหนึ่งแมนูมานำเสนอ ยำงูครับ ยำงูสิงห์อ้อย ตามชมเลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:09:23

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

เตรียมต้มงูครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:10:20

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ใส่ใบจักไคตวยครับ ไว้ดับคาว

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:11:04

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ต้มเลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:12:03

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ระหว่างรอต้มงู เตรียมผักไว้เลยครับ ผักไผ่ หอมด่วน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:12:56

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ซอยจักไค ตำหอมไว้ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:13:39

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ใก้ลจสุกแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:14:15

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

สุกแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:14:55

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ฉีกเอาจิ้นงูครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:15:30

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

กระดูกครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:16:18

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

เอาไปตำฮื้อละเอียดครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:17:02

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ตำเสร็จแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:17:56

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

เอากระดูกที่ตำแล้วไปทอดให้กรอบครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:18:38

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

กระดูกทอดกรอบๆครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:19:35

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ทอดหอมกับจักไคครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:20:44

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

สุกแล้วกะเอาออกก่อนครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:21:48

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ผัดน้ำพริกลาบครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:22:26

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ครบเครื่องแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:23:22

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

เริ่มกนแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:24:03

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ใส่ผักเข้าไป

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:25:05

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

พร้อมตั้งวงแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:25:51

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

ราตรีนี้เริ่มแล้วครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:28:58

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.96.129

สุดท้ายนี้ก็ขอลาด้วยภาพนี้เลยนะครับ อิ่มแล้ว

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 10:30:04

หมายเลขสมาชิก : 11432
โดย :
บาร์

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : phuchit.ka@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-6735571
อาชีพ :ลูกจ้าง
คะแนน : 60
โพสต์ :40
ตอบ :2085
Point : $0
IP Address : 110.164.58.50

อันนี้ก็ของมัก+1

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เราไม่เอาเขาก็เอา

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 12:33:36

หมายเลขสมาชิก : 10903
โดย :
โดด บิ๊กฟิช

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : big_fishser@hotmail.com
เบอร์โทร : 0801262113
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 3
โพสต์ :5
ตอบ :192
Point : $0
IP Address : 223.204.31.62


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทุกชีวิตมีค่า ตกปลาในเชิงอนุรักษ์

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 16:07:20

หมายเลขสมาชิก : 11991
โดย :
laaonpayao
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : poong_26@hotmail.com
เบอร์โทร : 08448771xx
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 1
โพสต์ :2
ตอบ :196
Point : $0
IP Address : 110.49.251.10

นำ้ลายปุ๊แล้ว 5555+ว่าแต่พีwut เล่นอยู่ที่เวปอุดร 108 ห้องปืนลมใช่ป่าวคับ
ผมคุ้นๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 17:22:40

หมายเลขสมาชิก : 10779
โดย :
ChAoW - new login

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : hooray_chaow@hotmail.com
เบอร์โทร : 089 - 6335859
อาชีพ :บ๋อยโรงแรม
คะแนน : 13
โพสต์ :47
ตอบ :608
Point : $88
IP Address : 183.88.249.194

สีท่าจะลำขนาด ไก่เมืองได้อยู่ แต่เป็นงูบ่มักครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 19:57:17

หมายเลขสมาชิก : 12519
โดย :
โต๋คับผม

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : Torka50@hotmail.com
เบอร์โทร : 0882246160
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 10
โพสต์ :7
ตอบ :1015
Point : $0
IP Address : 223.206.107.191

สุดยอดเลยคับของมักเลยเนีย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
คิดจะตกปลาใหญ่ มันต้องนิ่ง

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 20:45:46

หมายเลขสมาชิก : 6797
โดย :
โปรสิงห์

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kommypalmy@hotmail.com
เบอร์โทร : -0869205031
อาชีพ :-ตกปลา
คะแนน : 81
โพสต์ :139
ตอบ :3788
Point : $61
IP Address : 223.204.28.246


..........................................................................................................................................................................................................................................................
นาย รัชพร นวลฝั้น ไทยภาณิชย์แม่ริม 853-211259-1

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 04-02-2012 22:57:13

หมายเลขสมาชิก : 2634
โดย :
ภูผา

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail :
เบอร์โทร : 081-46848xx
อาชีพ :พนักงานสอบสวน (สบ1)
คะแนน : 39
โพสต์ :35
ตอบ :2283
Point : $97
IP Address : 49.49.56.139

ของชอบครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 05-02-2012 17:10:12

หมายเลขสมาชิก : 2918  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
เบิ้มแม่ออน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : Passakorn1903@msn.com
เบอร์โทร : 089-6359092
อาชีพ :ENGINEER
คะแนน : 56
โพสต์ :42
ตอบ :6113
Point : $86
IP Address : 61.19.198.39


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด (เรื่องป่ามเป็นเรื่องธรรมดา)

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 05-02-2012 21:21:06

หมายเลขสมาชิก : 7606
โดย :
dangmoo

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : fishing94252@yahoo.co.th
เบอร์โทร : 0816713507
อาชีพ :พนักงานนิคมลำพูน
คะแนน : 0
โพสต์ :13
ตอบ :111
Point : $1
IP Address : 119.42.96.3

พริกลาบลำปางเเม่นก่ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาเป็นยาเสพติด

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 05-02-2012 22:21:07

หมายเลขสมาชิก : 653
โดย :
Keng HK

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : Kengecon@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-190-6363
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 4
โพสต์ :9
ตอบ :261
Point : $5
IP Address : 223.207.4.54

กด Like ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สู้ต่อไปไอ้มดแดง

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 06-02-2012 14:03:34

หมายเลขสมาชิก : 6363
โดย :
wut h.k

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : wut29@windowslive.com
เบอร์โทร : 0867324865
อาชีพ :ช่าง ตรอ. ขาย พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
คะแนน : 42
โพสต์ :40
ตอบ :1231
Point : $5
IP Address : 118.172.104.47

สวัสดีนะครับทุกคน ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

ใช่แล้วครับ ผมเล่นอยู่ในเวปอุดร108 ห้องปืนลมครับ
นำ้พริกลาบลำปางนี้สุดยอดนะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อดเก็บเพื่อลูก

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 06-02-2012 15:00:48

หมายเลขสมาชิก : 3012
โดย :
ออดี้
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : freedom.online@gmail.com
เบอร์โทร : 0852529l52
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 0
โพสต์ :5
ตอบ :200
Point : $5
IP Address : 223.207.118.248

หันละไค่อยากเลยคับน้า


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ว่างเป็นเมา

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 06-02-2012 15:35:21

หมายเลขสมาชิก : 3282
โดย :
hoshi

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : lucy_pikpon@hotmail.com
เบอร์โทร : 089-6351449
อาชีพ :ท่องเที่ยว ตกปลา
คะแนน : 2
โพสต์ :30
ตอบ :859
Point : $2
IP Address : 118.172.9.201

ohh! น้ำยายไหย เลยครับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไปก่า

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 06-02-2012 22:57:19

หมายเลขสมาชิก : 12515
โดย :
ขาประจำผ่อเปิ้นเย่อ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : don_deacha@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857158290
อาชีพ :เลี้ยงเมีย
คะแนน : 85
โพสต์ :38
ตอบ :1480
Point : $0
IP Address : 110.49.115.99

ดีจริงๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
น้องไม่ต้องพี่ทำเอง

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 06-02-2012 22:57:21

หมายเลขสมาชิก : 12515
โดย :
ขาประจำผ่อเปิ้นเย่อ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : don_deacha@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857158290
อาชีพ :เลี้ยงเมีย
คะแนน : 85
โพสต์ :38
ตอบ :1480
Point : $0
IP Address : 110.49.115.99

ดีจริงๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
น้องไม่ต้องพี่ทำเอง

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 07-02-2012 07:18:25

หมายเลขสมาชิก : 6733
โดย :
เรือจ้าง...กลางไพร

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : mr.goodboy007@hotmail.com
เบอร์โทร : 0861967868
อาชีพ :รับจ้างสอนลูกชาวบ้าน
คะแนน : 10
โพสต์ :20
ตอบ :626
Point : $3
IP Address : 182.93.145.69

ของมักมาแหมแล้ว น้ำลายไหลแหมรอบละ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ความสุขไม่ได้เกิดจากการตกปลาได้...แต่ความสุขเกิดจากการได้ตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 07-02-2012 09:57:32

หมายเลขสมาชิก : 8002  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
อิ่มอร่อยโภชนา

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : imaroypochana@gmail.com
เบอร์โทร : ,084-3653472, 091 481834
อาชีพ :รับจัดงานเลี้ยงทั่วประเทศ
คะแนน : 7
โพสต์ :85
ตอบ :1023
Point : $48
IP Address : 110.49.233.93

น้ำพริกลาบลำปางตึงเหมาะแต้ๆๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เงินมาล้อหมุน ที่เก็บเงิน จักร์กฤช ศรีนุต 390 4467 614 กรุงเทพ ช้างเผือก ออมทรัพย์

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 07-02-2012 14:48:14

หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :
เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : teerasak_edd@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :103
ตอบ :3145
Point : $999999977
IP Address : 101.109.9.57

ไข้ลองผ่อซักกำครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++ ล้มมากี่ครั้ง ถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อย พี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง +++

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 08-02-2012 20:36:43

หมายเลขสมาชิก : 3910
โดย :
อ้ายแดงบ้านดอน

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : dang.fish@hotmail.com
เบอร์โทร : 087-1729593
อาชีพ :เลี้ยงสุนัขขาย ทำเฟอร์นิเจอร์งานไม้
คะแนน : 4
โพสต์ :25
ตอบ :619
Point : $5
IP Address : 223.205.217.50

อีก๋าสุดยอดแต้ๆๆๆๆ....555.....
ต่างบ้านผมไส่ยวกกล้วยโตยคืนมันตัวบะไหย่....ครับ
เอาดีมัน ทาตี่มือ แล้วปั้นข้าวนึงนะมันหวานขนาด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
มันอยู่ตี้ดวงแฮมกำ

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 09-02-2012 14:42:49

หมายเลขสมาชิก : 12231
โดย :
jackky73022

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : chaiwat7302@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 2
โพสต์ :2
ตอบ :386
Point : $0
IP Address : 171.4.59.146

ลำแต้ๆๆๆๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 16-02-2012 10:56:21

หมายเลขสมาชิก : 13181
โดย :
TONG_ABU

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 19
โพสต์ :20
ตอบ :618
Point : $85
IP Address : 125.27.12.22


..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 18-02-2012 18:52:16

หมายเลขสมาชิก : 10033
โดย :
kaitom

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : kaitom_2012@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 088-8046651
อาชีพ :รับจ้าง ชาวต่างชาติ
คะแนน : 2
โพสต์ :13
ตอบ :1034
Point : $0
IP Address : 118.174.104.202


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ระยะทางไม่ใด้เป็นอุปสรรค์กับ

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 18-02-2012 21:37:31

หมายเลขสมาชิก : 3660  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
น้อย ปลาใหญ่

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : qwert1001@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 084-3783433
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 7
โพสต์ :67
ตอบ :1426
Point : $70
IP Address : 223.207.132.29


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เล็กไม่ ใหญ่เอา

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 23-02-2012 14:27:30

หมายเลขสมาชิก : 12170
โดย :
aoddy lp

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : aod-zy@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 081-9934516
อาชีพ :ธุระกิจส่วนตัว
คะแนน : 74
โพสต์ :117
ตอบ :2649
Point : $16
IP Address : 223.207.4.71

เหมาะก่า..............

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เย่อจัง ตังค์ไม่เอา

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 25-03-2012 20:19:13

หมายเลขสมาชิก : 11351
โดย :
คน มัก ลาบ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : eakchaikd@gmail.com
เบอร์โทร : 08358
อาชีพ :สุจริตชนคนธรรมดา
คะแนน : 97
โพสต์ :32
ตอบ :1668
Point : $0
IP Address : 110.49.240.54

อยากกิน ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สัตว์โลก...ย่อมเป็นไปตาม...กรรม

 ความคิดเห็นที่ : 48
วันที่โพสต์ : 25-04-2012 15:44:15

หมายเลขสมาชิก : 13659
โดย :
l3essi

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : best21a@hotmail.com
เบอร์โทร : 0863038065
อาชีพ :Forensic
คะแนน : 25
โพสต์ :27
ตอบ :756
Point : $0
IP Address : 110.77.150.35


..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++++ ฝูงบินเหนือน้ำลำพูน +++++

 ความคิดเห็นที่ : 49
วันที่โพสต์ : 12-09-2012 11:27:08

หมายเลขสมาชิก : 14726
โดย :
moseries

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : tangmo_fishing@hotmail.com
เบอร์โทร : 0866733xxx
อาชีพ :ทำนา
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :23
Point : $0
IP Address : 58.9.70.188

สุดยอด เลยคับ อ้าย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
งาน งาน งาน ละ งาน

 ความคิดเห็นที่ : 50
วันที่โพสต์ : 11-10-2012 16:30:52

หมายเลขสมาชิก : 5864  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
ต๊อก มืด ทึก ทึก

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : tok_13_punkrock@hotmail.co
เบอร์โทร : -090-170-9997
อาชีพ :....CIA KGB FTW
คะแนน : 24
โพสต์ :55
ตอบ :1361
Point : $65
IP Address : 202.129.32.228

..........................................................................................................................................................................................................................................................
......ชื่อไม่..เด่น.!! ....แต่ ....เน้น..เย่อ..!!!


หน้าที่ : 1 2
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า