หมายเลขกระทู้ : 6822
+-*-..หน้าดิน..แม่งัด..-+*-..   10-03-2015 13:59:30

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย : เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง : ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ : 41
ตอบ : 1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

...นานๆมาทีครับผม..รอบนี้เอาผลงานหน้าดินมาฝากให้ติดชมครับผม...

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:01:33

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:03:46

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:07:03

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

...มีไฟป่าตลอดแนวเขาครัชช..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:09:28

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

..กาดำ..ไซร์บันเทิง..กับโปรปิ๊ก..P.A.D..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:11:30

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

..คล้ายเหงา..กับกระสูบชายฝั่ง..กับต้น..P.A.D..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:15:23

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

....กระมัง...ไซร์ได้เล่น..ยามค่ำๆ... ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:18:09

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

.... ....ฐานต่อสู่รถถังครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:19:53

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

...มาแล้ว..รถถังแม่งัด..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:20:15

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:21:11

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:21:40

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:22:34

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

...รถถัง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:32:07

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

..พักกันก่อนนะครับ..ทริปนี้ยาวครับผมจัดทีม..P.A.D..เปลื่อนกันเข้า-ออก..ทีมละ3..คืน..4..วัน.ผมทีมที่.1...พึ่งกลับออกมาวันนี้ครับ..ทีม..2...พึ่งเข้าไปเปลื่อนผมตอน..8..โมงเช้าครับ..เดียวค่ำมาต่อครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 14:36:28

หมายเลขสมาชิก : 16981
โดย :
ปลาเล็ก TEAM
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : kendo_246@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :42
Point : $0
IP Address : 1.46.76.46

ยินดีด้วยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ในน้ำก็ต้องมีปลา

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:00:47

หมายเลขสมาชิก : 4058
โดย :
คนไร้ตัวตน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : radtabmee@hotmail.com
เบอร์โทร : 0849098939
อาชีพ :พนักงาน
คะแนน : 28
โพสต์ :59
ตอบ :773
Point : $1
IP Address : 1.47.228.218

สุดยอดครับ...ขอสูตรเหยื่อได้ไหมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร จงเริ่มตั้งแต่วันนี้

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:11:29

หมายเลขสมาชิก : 4058
โดย :
คนไร้ตัวตน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : radtabmee@hotmail.com
เบอร์โทร : 0849098939
อาชีพ :พนักงาน
คะแนน : 28
โพสต์ :59
ตอบ :773
Point : $1
IP Address : 1.47.196.172

แล้วอาจารย์หมายตรงข้ามได้ตัวไหมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร จงเริ่มตั้งแต่วันนี้

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:24:14

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 49.49.51.213

ผมไม่แน่นใจนะครับหมายตรงข้าม..ตอนผมออกมาเห็นเงียบๆอยู่.

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:25:48

หมายเลขสมาชิก : 5833
โดย :
เล็กคันยาว

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : neung_t1@hotmail.com
เบอร์โทร : 0871752000
อาชีพ :ธุระกิจส่วนตัว
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :146
Point : $4
IP Address : 49.230.145.200

เยียมครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาผมเข้าเขื่อนแม่กวง หมายแท่นพระ ปลาลากเบ็ดลงน้ำไปหลังหายเลย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำแต่สิ่งดีๆๆ

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:25:51

หมายเลขสมาชิก : 5833
โดย :
เล็กคันยาว

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : neung_t1@hotmail.com
เบอร์โทร : 0871752000
อาชีพ :ธุระกิจส่วนตัว
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :146
Point : $4
IP Address : 49.230.145.200

เยียมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำแต่สิ่งดีๆๆ

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 15:38:32

หมายเลขสมาชิก : 14740
โดย :
rin1977

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : parin.1977@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 081-9608183
อาชีพ :สรรพสามิต
คะแนน : 12
โพสต์ :11
ตอบ :273
Point : $0
IP Address : 61.19.233.62

...เห็นผลงานละ สุดยอดแต้ๆ ถ้าสายบะขาด น่าจะได้อีกหลายตัว...

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:30:35

หมายเลขสมาชิก : 13827
โดย :
m-Kittisak

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : fwing27@gmail.com
เบอร์โทร : 086-7299480,088-4176587
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 4
โพสต์ :6
ตอบ :451
Point : $0
IP Address : 1.46.104.215

ยินดีกับผลงานรถถังครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ท้อแต่ไม่ถอย

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:39:09

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

..ยามเช้า..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:40:59

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

..สปูนแก้เหงา..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:49:58

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

..แปลสภาพ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:54:30

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

..เย็นย่ำ..ก่อบันเทิงครัชช..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:55:39

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 22:58:18

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

....ค่ำมืด..ต้องเก็บอาวุธ.ไว้ก่อน...เดี๋ยวปลาเอา..เงือกลงไปเล่นน้ำ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 23:00:31

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

...เมนูประจำทุกเขื่อน...ต้มยำไก่..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 10-03-2015 23:09:55

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

....วันนี้ชุด..2..ส่งรูปมาให้รูปเดียว..บอกสัญาณไม่ดี....ที่หมาย..ของ..AIS...ใช้ได้ดีที่สุด..ชุด..2..ก่อนเที่ยง..1..หน่วย..รอชมผลงานช่วงต่อไปนะครับ..ทริปนี้ยาวครับ..จะมา..Update...เป็นระยะ..นะครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 06:58:16

หมายเลขสมาชิก : 10501
โดย :
ปลาหมู

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turk70@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0861163750
อาชีพ :ช่างดาวเทียม
คะแนน : 15
โพสต์ :46
ตอบ :521
Point : $0
IP Address : 223.207.122.181

โอ้พระเจ้าจอร์ท มันยอดมาก อยากได้ได้ได้ๆๆๆๆๆๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ถ้ายังไม่หยุดตก มันต้องได้ซักวันซิ

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 08:56:15

หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :
เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : teerasak_edd@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :103
ตอบ :3145
Point : $999999977
IP Address : 118.174.215.178

หน้าดิน เร้าใจแต้ๆ ครับ
ตอนมันลากเบ็ด ม่วนขนาด

ลาบๆ ครับ แลงนี้ อิๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++ ล้มมากี่ครั้ง ถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อย พี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง +++

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 09:56:51

หมายเลขสมาชิก : 3846
โดย :
Santa

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : marshall@hotmail.com
เบอร์โทร : 089-2668683 ,091-3806890
อาชีพ :Line: jaras9691
คะแนน : 12
โพสต์ :26
ตอบ :1278
Point : $0
IP Address : 27.55.192.65

ยินดีตวยคับผมเซาะ หาเบ็ดก่อนครับ หยังมีตางใดพ่องนิ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
จรัส นุใจเหล็ก กสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน ออมทรัพย์ เลขที่ 407-2-39273-1

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 11:59:49

หมายเลขสมาชิก : 8219
โดย :
dumpper

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 1
โพสต์ :5
ตอบ :84
Point : $5
IP Address : 1.46.32.194

ยินดีด้วยคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 12:42:13

หมายเลขสมาชิก : 6736  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
ยำปลาดุกฟู

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : hanjai_24@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-5048907
อาชีพ :ร้านกาแฟ
คะแนน : 4
โพสต์ :25
ตอบ :394
Point : $91
IP Address : 223.206.104.142

เยี่ยมเลยครับ โอกาศขอไปตวยคนได้ก่อครับอ้ายยยย .... อยากโดนของใหญ่ๆกะเค้าม้่างงงคร้าบบบ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สิ่งดี ดี จะเกิดถ้าทำในสิ่ง ที่ดี

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 13:23:27

หมายเลขสมาชิก : 18864
โดย :
sun101

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : sunkamon737@gmail.com
เบอร์โทร : 0819642067
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :109
Point : $0
IP Address : 27.55.216.201


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 13:48:48

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165หมายเลขสมาชิก : 6736 มีสำเนาใบประชาชน
โดย :ยำปลาดุกฟู

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : hanjai_24@hotmail.com>เบอร์โทร : 084-5048907
อาชีพ :ร้านกาแฟ
คะแนน : 4
โพสต์ :25
ตอบ :394
Point : $91
IP Address : 223.206.104.142
..... ...ได้เล่น...ครับ..น้องหนุ่ย..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 15:36:19

หมายเลขสมาชิก : 5273
โดย :
pot_372
ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : supot_372@sanook.com
เบอร์โทร : 0804984387
อาชีพ :ลูกจ้าง
คะแนน : 1
โพสต์ :17
ตอบ :895
Point : $5
IP Address : 183.89.191.90

รอนานเลยกระทู้กระตุ้นต่อมอยากเเนวหน้าดิน
ตามชมคับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
กาลเวลาเปลี่ยนไป หลายสิ่งเปลี่ยนแปลง ความคิดก็เปลี่ยนตาม

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 18:40:41

หมายเลขสมาชิก : 19508
โดย :
เมาฮิมตาง
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :1
Point : $0
IP Address : 1.46.107.205

ยินดีตวยคับ ขอสูตรอาหารหน่อยคับผมจะไปล้างแค้นคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 11-03-2015 22:50:04

หมายเลขสมาชิก : 5160
โดย :
dj.chang

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : dj.changfm89@gmial.com
เบอร์โทร : 0898554518
อาชีพ :เรือจ้าง
คะแนน : 79
โพสต์ :59
ตอบ :2415
Point : $34
IP Address : 1.10.210.32

เยี่ยมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำให้ดู ดีกว่าดูเขาทำ

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:13:10

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

ต่อชุด..2..พึ่งส่งรูปมา..ครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:15:05

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

.....มือยำ..เหยื่อ..สูตรเด็จ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:42:52

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165
หมายเลขสมาชิก : 16981
โดย :ปลาเล็ก TEAM
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : kendo_246@hotmail.com>เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :42
Point : $0
IP Address : 1.46.76.46


ยินดีด้วยครับ ... ..ขอบคุณครับ..


: 4058
โดย :คนไร้ตัวตน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail :
radtabmee@hotmail.com>เบอร์โทร : 0849098939
อาชีพ :พนักงาน
คะแนน : 28
โพสต์ :57
ตอบ :771
Point : $1
IP Address : 1.47.228.218


สุดยอดครับ...ขอสูตรเหยื่อได้ไหมครับ .......สูตร...ธรรมดาทั่วไปนี่ละครับ...อาศัยอยู่กันยาวๆ..หน่อย..ครับ..


ลขสมาชิก : 5833
โดย :เล็กคันยาว

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
neung_t1@hotmail.com>เบอร์โทร : 0871752000
อาชีพ :ธุระกิจส่วนตัว
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :145
Point : $4
IP Address : 49.230.145.200


เยียมครับ...... ขอบคุณครับ..


มายเลขสมาชิก : 14740
โดย :rin1977

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
parin.1977@hotmail.co.th>เบอร์โทร : 081-9608183
อาชีพ :สรรพสามิต
คะแนน : 12
โพสต์ :10
ตอบ :247
Point : $0
IP Address : 61.19.233.62


...เห็นผลงานละ สุดยอดแต้ๆ ถ้าสายบะขาด น่าจะได้อีกหลายตัว... ...ขอบคุณครับ...อ้ายริน..หมายเลขสมาชิก : 13827
โดย :m-Kittisak

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
fwing27@gmail.com>เบอร์โทร : 086-7299480,088-4176587
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 4
โพสต์ :6
ตอบ :423
Point : $0
IP Address : 1.46.104.215


ยินดีกับผลงานรถถังครับ.... ...นานมาทีครับน้า..ขอบคุณที่ติชมครับ..หมายเลขสมาชิก : 10501
โดย :ปลาหมู

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
turk70@hotmail.co.th>เบอร์โทร : 0861163750
อาชีพ :ช่างดาวเทียม
คะแนน : 9
โพสต์ :20
ตอบ :274
Point : $0
IP Address : 223.207.122.181


โอ้พระเจ้าจอร์ท มันยอดมาก อยากได้ได้ได้ๆๆๆๆๆๆๆ.......5555555555.....ว่างเชิญครับ..หมายลุงแดงครับ..รับลองบันเเทิงครับ...หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail :
teerasak_edd@hotmail.com>เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :102
ตอบ :3093
Point : $999999977
IP Address : 118.174.215.178


หน้าดิน เร้าใจแต้ๆ ครับ
ตอนมันลากเบ็ด ม่วนขนาด

ลาบๆ ครับ แลงนี้ อิๆ ......... ....ขอบคุณที่เปลื่ยนรูปผมขึ้นหน้ากระดานนะครับ..55555555555.......
หมายเลขสมาชิก : 3846
โดย :Santa

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
marshall@hotmail.com>เบอร์โทร : 089-2668683 , 091-380689
อาชีพ :Line: jaras9691
คะแนน : 12
โพสต์ :26
ตอบ :1256
Point : $0
IP Address : 27.55.192.65


ยินดีตวยคับผมเซาะ หาเบ็ดก่อนครับ หยังมีตางใดพ่องนิ ..........เข้าไปอย่าลืมเอารูปรถถังงามๆลง..f/b...มาให้ผมด้วยละพี่...
หมายเลขสมาชิก : 8219
โดย :dumpper

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 1
โพสต์ :5
ตอบ :84
Point : $5
IP Address : 1.46.32.194


ยินดีด้วยคับ ....ขอบคูณครับ..หมายเลขสมาชิก : 6736 มีสำเนาใบประชาชน
โดย :ยำปลาดุกฟู

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
hanjai_24@hotmail.com>เบอร์โทร : 084-5048907
อาชีพ :ร้านกาแฟ
คะแนน : 4
โพสต์ :25
ตอบ :394
Point : $91
IP Address : 223.206.104.142


เยี่ยมเลยครับ โอกาศขอไปตวยคนได้ก่อครับอ้ายยยย .... อยากโดนของใหญ่ๆกะเค้าม้่างงงคร้าบบบ....... ....ทีมอ้ายเน้นบันเทิง..เน้อ..หนุ่ย...ไว้ทริปหน้านะน้อง..

หมายเลขสมาชิก : 18864
โดย :sun101

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
sunkamon737@gmail.com>เบอร์โทร : 0819642067
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :109
Point : $0
IP Address : 27.55.216.201


.....
หมายเลขสมาชิก : 5273
โดย :pot_372
ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
supot_372@sanook.com>เบอร์โทร : 0804984387
อาชีพ :ลูกจ้าง
คะแนน : 1
โพสต์ :17
ตอบ :894
Point : $5
IP Address : 183.89.191.90


รอนานเลยกระทู้กระตุ้นต่อมอยากเเนวหน้าดิน
ตามชมคับผม .......ขอบคุณครับ... .....ที่ติชม..ครับ..หมายเลขสมาชิก : 19508
โดย :เมาฮิมตาง
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :1
Point : $0
IP Address : 1.46.107.205


ยินดีตวยคับ ขอสูตรอาหารหน่อยคับผมจะไปล้างแค้นคับ ...5555555......หลังไมล์...นะครับ :sml_che
หมายเลขสมาชิก : 5160
โดย :dj.chang

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail :
dj.changfm89@gmial.com>เบอร์โทร : 0898554518
อาชีพ :เรือจ้าง
คะแนน : 76
โพสต์ :59
ตอบ :2402
Point : $34
IP Address : 1.10.210.32


เยี่ยมครับ......... .....ขอบคุณครับอาจารย์..21..เจอกัน..ทริปเหยื่อปลอมครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:44:03

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

.......ถังแก๊ซ...

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:47:07

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:49:54

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

.....ชุด..2..งัดได้แค่..3..หน่วย..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:51:57

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

.....แปลรูป...จิ้งจอก..น้ำจืด....ภาค..2....m:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 00:54:18

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 171.5.49.165

.....โปรดติดตาม...ตอนต่อไป....

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 48
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 09:07:08

หมายเลขสมาชิก : 10333
โดย :
SENSBEY

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 76
โพสต์ :77
ตอบ :1553
Point : $0
IP Address : 118.174.121.200

หน้าดินมาแล้วววว ผลงานเยี่ยมครับ ลาบๆ ++ 1

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 49
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 09:21:32

หมายเลขสมาชิก : 11351
โดย :
คน มัก ลาบ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : eakchaikd@gmail.com
เบอร์โทร : 08358
อาชีพ :สุจริตชนคนธรรมดา
คะแนน : 97
โพสต์ :32
ตอบ :1668
Point : $0
IP Address : 118.172.14.91

ฝีมือ ไม่ตกเลยนะครับ ทั้งหน้าดิน และเหยื่อปลอม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สัตว์โลก...ย่อมเป็นไปตาม...กรรม

 ความคิดเห็นที่ : 50
วันที่โพสต์ : 12-03-2015 10:37:42

หมายเลขสมาชิก : 7404
โดย :
ฅนบ้านตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : sithichai12@hotmail.com
เบอร์โทร : 0862145025
อาชีพ :หาเช้ากินค่ำ
คะแนน : 13
โพสต์ :17
ตอบ :603
Point : $5
IP Address : 59.28.133.32


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทํา วันนี้ให้ดีที่สุด


หน้าที่ : 1 2 3
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า