หมายเลขกระทู้ : 6861
ภาพรวมๆ ตกสปิ๋วกับลูกชายครับ   09-10-2015 01:42:13

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย : อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง : ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ : ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ : 102
ตอบ : 1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:45:00

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:45:18

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:45:37

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:46:01

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:49:38

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:50:09

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:50:46

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:51:16

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:51:52

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:52:19

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:52:50

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:53:25

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:54:08

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:54:55

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:55:36

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:56:07

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:56:39

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:57:12

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:57:45

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 01:58:13

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

หลายสถานที่นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 02:03:37

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.197.105

ลาด้วยรูปนี้นะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 11:14:13

หมายเลขสมาชิก : 13883
โดย :
DEEP-BLUE

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : DEEP-BLUE@HOTMAIL.CO.TH
เบอร์โทร : 081-9518590
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 98
โพสต์ :88
ตอบ :2297
Point : $125
IP Address : 171.4.249.227

สวยงามครับน้า ตัวใหญ่ๆ ยินดีด้วยครับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อย่ายอมแพ้ ทั้งที่ยังไม่เริ่ม

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 13:18:17

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.192.236

ขอบคุณครับน้า DEEP-BLUE

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 13:57:20

หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :
เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : teerasak_edd@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :103
ตอบ :3145
Point : $999999977
IP Address : 125.26.247.140

ลูกชายน่าฮักขนาดครับ ฝีมือเด็ดแต้ๆ

ป๋านิลตั๋วใหญ่ขนาดครับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++ ล้มมากี่ครั้ง ถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อย พี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง +++

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 16:54:54

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.192.46

ขอบคุณครับน้าเอ็ด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 09-10-2015 21:54:27

หมายเลขสมาชิก : 10501
โดย :
ปลาหมู

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turk70@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0861163750
อาชีพ :ช่างดาวเทียม
คะแนน : 15
โพสต์ :46
ตอบ :521
Point : $0
IP Address : 223.206.230.125

แต่ละตัวไซค์งามๆทั้งนั้น

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ถ้ายังไม่หยุดตก มันต้องได้ซักวันซิ

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 10-10-2015 22:28:37

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.198.185

ขอบคุณครับน้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 10-10-2015 22:38:51

หมายเลขสมาชิก : 4665
โดย :
ELastiCz

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : opeckrub@gmail.com
เบอร์โทร : 0800329112
อาชีพ :รับจ้างแบกหมอน
คะแนน : 132
โพสต์ :127
ตอบ :4439
Point : $0
IP Address : 223.205.224.222

ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย แจ่่มจริงๆครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ เปค ยินดีที่ได้รู้จักครับ

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 11-10-2015 22:35:16

หมายเลขสมาชิก : 4450
โดย :
อาร์ท pai pai pai

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : kwan_68@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-1228841
อาชีพ :ลูกจ้างเมีย
คะแนน : 16
โพสต์ :102
ตอบ :1117
Point : $27
IP Address : 118.172.193.49

ขอบคุณครับ ELastiCz

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แค่ทุ่นจม ก็สุขใจ

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 13-10-2015 15:09:01

หมายเลขสมาชิก : 19722
โดย :
น. เนม ครับผม
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : Name_pb@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-4922140
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :5
Point : $0
IP Address : 203.209.87.194


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ในน้ำมีปลา

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 14-10-2015 23:08:44

หมายเลขสมาชิก : 12618
โดย :
เบึ้ม.ps

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : turnwa07@hotmail.com
เบอร์โทร : 0818852001
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 61
โพสต์ :41
ตอบ :1347
Point : $0
IP Address : 223.206.224.140

...ดูแล้วอบอุ่นดีครับ...ยินดีกับผลงานครับบบ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 16-10-2015 17:17:56

หมายเลขสมาชิก : 5860
โดย :
นายช่าง_ฟิชชิ่ง

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : shi_mano007@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-9105296
อาชีพ :ช่างเคเบิ้ลดาวเทียมกล้องcctvประตูรีโมทติดตั้งระบบไฟฟ้า(จำหน่ายเหยื่อตกปลาเกล็ดนิลทับทิมทุ่นทรอยริ่ง)
คะแนน : 27
โพสต์ :150
ตอบ :1065
Point : $5
IP Address : 171.100.168.108


..........................................................................................................................................................................................................................................................
การไม่มีหนี้..เป็นลาภอันประเสริฐ

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 21-10-2015 16:14:56

หมายเลขสมาชิก : 7505
โดย :
psu_2519
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : psu_2519@hotmail.com
เบอร์โทร : 097-91825++
อาชีพ :ไปๆมาๆ
คะแนน : 2
โพสต์ :8
ตอบ :574
Point : $0
IP Address : 182.53.230.100


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตี ตี ตี แล้วก็ตี

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 25-10-2015 05:13:21

หมายเลขสมาชิก : 2634
โดย :
ภูผา

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail :
เบอร์โทร : 081-46848xx
อาชีพ :พนักงานสอบสวน (สบ1)
คะแนน : 39
โพสต์ :35
ตอบ :2283
Point : $97
IP Address : 171.96.246.231

ตัวใหญ่ ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 25-10-2015 19:48:01

หมายเลขสมาชิก : 11393
โดย :
บอยสันกำแพง

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : myowner@hotmail.com
เบอร์โทร : 0899568324
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 11
โพสต์ :14
ตอบ :370
Point : $0
IP Address : 118.172.136.7


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อยู่กับความเป็นจริง

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 12-11-2015 16:34:08

หมายเลขสมาชิก : 4009
โดย :
mr.tae

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kanfan_tae@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :คนจ่อมป๋า
คะแนน : 35
โพสต์ :57
ตอบ :2617
Point : $5
IP Address : 113.53.231.2

ยอดเยี่ยมครับสะปิ๋วไม้ตาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ผมเลิกตกปลาไม่ได้


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า