หมายเลขกระทู้ : 365
อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน   07-04-2011 15:08:19

หมายเลขสมาชิก : 7549
โดย : เก่ง บีที ไฮเลเซอร์

ตำแหน่ง : น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : banhongit7@gmail.com
เบอร์โทร : 0869155751
อาชีพ : นักวิชาการคอม หมอคอม
คะแนน : 0
โพสต์ : 2
ตอบ : 7
Point : $5
IP Address : 223.205.47.101

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สถานที่ท่องเที่ยว และตกปลา ชะโดขยายพันธุ์

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาเพื่อการพักผ่อน

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 28-05-2012 21:02:28

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 171.4.92.157

ป๋านักขะหนาดคับ แต่ต้องไปฮื่อถูกหมายคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 28-05-2012 21:09:06

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 171.4.92.157

แล้วก็ละวังห่ายหรือว่าข่ายดักป๋าเน่อนักเหมือนกั๋น เสียดายป๋าแต้ๆๆๆๆๆ :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 01-06-2012 23:06:02

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 171.4.50.176

คุณเก่ง บีที ไฮเลเซอร์ ผมว่า วันจั๋นทร์ ตี่ 4 มิ.ย ผมว่าจะไปจ่อมป๋านิลตี่ข้างศาลาแดงตี่ติดกับศูนย์ป้องกั๋นไฟป่านะคับ สนใจ๋ก่อ แล้วจะลวดไปตี๋ป๋าหลิมตางในสวนลำใยน้ำท่วมโตย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:06:30

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ภาพด้านทิศตะวันตกครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:07:25

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ภาพต่อไปครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:08:13

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ภาพต่อไปครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:08:49

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ภาพต่อไปครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:09:27

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

หมายตีปลาหลิมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:10:21

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

หมายปลาหลิมอีกมุมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:11:24

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

หลิมอีกมุมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:12:51

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ปลาหลิมชอบหลบในสวนลำใยน้ำท่วมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:14:23

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ภาพนี้ไม่อยากบอกเลย ปลานิลไซโลเลยล่ะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:15:25

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

หมายปลานิลอีกครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:16:31

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

หมายเด็ดบลานิลเลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 06-06-2012 00:28:27

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.0.207

ต้องขอโทษอ้ายเก่ง บีที ไฮเลเซอร์โตยคับ ตี่ยืมกระทู้ลงภาพนะคับ หรือว่าสนใจ๋หมายเด็ดๆ เด๋วจะฮื่อหละอ่อนไปบอมไว้ แล้วเฮาก่อยออกทริป ตวยกั๋นซักวัน ถ้าว่างปะกั๋นคับ ป.ล จากยองโป่งฮุ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 10-06-2012 14:32:13

หมายเลขสมาชิก : 10804
โดย :
ปอน ฟิชชิ่ง

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ponny_patty@hotmail.com
เบอร์โทร : 0866705956
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 3
โพสต์ :3
ตอบ :90
Point : $0
IP Address : 180.183.147.119

ไปโตยคนลอคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
รักมากเลย

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 11-06-2012 21:01:45

หมายเลขสมาชิก : 10760
โดย :
niksanova

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : nik_sanova@hotmail.com
เบอร์โทร : 0841514898
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 11
โพสต์ :41
ตอบ :1886
Point : $0
IP Address : 118.174.101.235

น้ากฤษ แม่วังส้าน ไปโตยคนลอครับบะได้เมินละปลาแม่วังส้านอะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชีวิตนี้มีแค่ตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 11-06-2012 21:50:16

หมายเลขสมาชิก : 12897
โดย :
หลอซื่อไห่
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : kasetwangphang@hotmail.com
เบอร์โทร : 0876775399
อาชีพ :ค้าขาย
คะแนน : 2
โพสต์ :3
ตอบ :9
Point : $0
IP Address : 171.4.201.172

หมายปลาหลิมสวนลำไยเข้าทางไหนครับใช่ตรงร้านอาหารแพทองป่าวครับเดินเข้าไปได้ไหมผมไม่มีเรือครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 13-06-2012 23:22:13

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.23.209

บ่ะไจ่คับปี่น้อง หมายอยู่ตางฟากตงข้ามคับ ด้านแขวงไฟป่าคับ ฟากแพทอง (พนซุ่มยิงนักคับ) เดินนะคับเดินเลาะฝั่งเข้าไปตางในเลย ผมก็ยังบ่ะมีเรือเหมือนกัน **** หมายเด็ดอยู่ในป่าคับแต่ต้อง!บ้าแบบผมคับ เพราะผมพกเบ็ดทีละ 2 คับนะ หยดน้ำ 1 สปิ๋ว cetus 1 สำหลับหมายแคบคับ ขะหนาดเตวนะคับ ตี่พกกำสองเพราะในป่าหมายมันแคบคับหยดน้ำตี๋ยากคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 13-06-2012 23:27:21

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.23.209

ปล. หมายในป่านะ ป๋าหลิมไซ2เลยเน่อ ตี่บอกนิ้บ่ะไจ่ว่าป๋าบ่ะกิ๋นนะ แต่ว่าช่วงนี้(เมีย) ต้องแก่แล้วมันห้ามคับ เลยได้ก่าหลอนเป๋นกำคับ จะเลิกก็บ่ะได้คับมันคันมือ แหมบ่ะปอใจ๋มันอึ่กนึกคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 13-06-2012 23:28:25

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.23.209

ถ้าไปบ่ะถูกโทรมาเน่อ :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 18-06-2012 20:52:28

หมายเลขสมาชิก : 10760
โดย :
niksanova

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : nik_sanova@hotmail.com
เบอร์โทร : 0841514898
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 11
โพสต์ :41
ตอบ :1886
Point : $0
IP Address : 118.174.112.95

อยากไปโตยครับอ้ายแหมพูกผมว่าจะหลอนไปนาถ้าหยั่งไดโทรมาได้เน้อครับตอนบะตอนเน้ออ้าย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชีวิตนี้มีแค่ตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 20-08-2012 00:12:01

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.8.166

สูมาเตอะคับ ช่วงนี้บ่ะไดเบิดดูคับ อ้าย:niksanova วัพรุ่งนี้ที่ 20 สิงหาคม ผมว่าจะเข้าไป ต๋อนเจ้าคับ ถ้าได้อย่างใดเด๋วเอาผลงานมาโชว์ครับทุกท่าน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 25-08-2012 22:40:00

หมายเลขสมาชิก : 8187
โดย :
choo

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : Tang555@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0814699418
อาชีพ :ค้าขาย
คะแนน : 9
โพสต์ :35
ตอบ :335
Point : $4
IP Address : 27.55.8.11

น้าครับหน้าดินเป็นไงบ้างครับ ต้องนั่งแถวไหนครับถึงจะเด็ด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เล็กๆไม่ใหญ่ๆเอา

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 27-08-2012 00:08:53

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.42.38

ภาพเมื่อ 20 ส.ค 55

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 27-08-2012 00:10:48

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.42.38

ภาพเมื่อ 20 ส.ค 55

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 27-08-2012 00:14:32

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.42.38

วันจันทร์ที่ 27 ส.ค ว่าจะไปซ้ำแหมกำคับ กัด 6 ครั้งได้ 2 ตั๋ว น้ำลดแล้วเนื่อ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 05-09-2012 00:55:36

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.61.252

ภาพผลงานเมื่อ 3 กันยายน 2555

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 10-09-2012 21:24:15

หมายเลขสมาชิก : 10760
โดย :
niksanova

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : nik_sanova@hotmail.com
เบอร์โทร : 0841514898
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 11
โพสต์ :41
ตอบ :1886
Point : $0
IP Address : 118.174.109.144

ตอนนี้เป็นไดผ่องครับอ้าย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชีวิตนี้มีแค่ตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 10-09-2012 21:47:24

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.19.44

วันี้วันหยุดแต่ติดภาระอิดคับ กับเจ้าลูกชายคนแรกครับ ต่อไปคงได้ออกทริปบ่อยขึ้นแล้วละ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 11-09-2012 22:13:20

หมายเลขสมาชิก : 14745
โดย :
rock@501

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : rock_a501@windowslive.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :5
Point : $0
IP Address : 118.172.47.172

กฤษ แม่วังส้านถ้าจะได้หยุดโตยกั๋นซักวันล๊ะก้าหา จัดแม่วังสานซักทริป
วันผัดหน้าปะ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 17-09-2012 21:00:15

หมายเลขสมาชิก : 14800
โดย :
นายโอโน่

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 3
โพสต์ :30
ตอบ :96
Point : $0
IP Address : 118.174.109.105

ปลาหลิมน่าสนใจ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 20-09-2012 00:24:47

หมายเลขสมาชิก : 14820
โดย :
Chalie

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : chalie5367@hotmail.com
เบอร์โทร : 083475236
อาชีพ :Student/อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :3
Point : $0
IP Address : 223.206.14.166

หวัดดีคะ น้าๆ ทุกคน มีเรื่องปรึกษาค่ะ

คือนู๋เป็นสมาชิกใหม่ แล้วต้องการจะซื้อเบ็ดคันใหม่+รอก ให้แฟน(แต่ไม่บอกเค้านะคะ) ทีนี้ก็คือว่า ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนให้ดี เบ็ดนี่ขนาด7-8ฟุต ยาวกำลังดีรึเปล่า ส่วนรอกขอราคาไม่เกิน1200 ของSHIMANOจะมีมั้ยค่ะ ปล. แฟนชอบไปแม่ังส้านเหมือนกับพวกน้าๆ ก็เลยขออนุญาตปรึกษาค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่า @_@

..........................................................................................................................................................................................................................................................
หาซื้อเบ็ดกับรอกให้แฟนนี่มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแท้ๆ

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 20-09-2012 18:34:18

หมายเลขสมาชิก : 14820
โดย :
Chalie

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : chalie5367@hotmail.com
เบอร์โทร : 083475236
อาชีพ :Student/อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :3
Point : $0
IP Address : 223.206.14.166

***แม่วังส้าน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
หาซื้อเบ็ดกับรอกให้แฟนนี่มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแท้ๆ

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 20-09-2012 20:31:02

หมายเลขสมาชิก : 4009
โดย :
mr.tae

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kanfan_tae@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :คนจ่อมป๋า
คะแนน : 35
โพสต์ :57
ตอบ :2614
Point : $5
IP Address : 203.113.120.251


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ผมเลิกตกปลาไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 25-09-2012 18:03:59

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.61.65

ก็แล้วแต่ว่า แฟนของคุณChalie ชอบแนวแบบใหน ล่ะครับถ้าSHIMANO FX 1000 หรือ FX 2500 ก็ ประหยัดดี แต่ผมชอบ TICA cetus มากก่วาครับ เพราะเป็นรอกเล็กแต่ทนมากๆ ส่วนคัน ก็ LUMIT TWIN X SUPER ก็โอเคน่ะ หรือ แนววักก็ HUNTER BLACK JACK กำลังดีครับ เพราะผมใช้อยู่ ไม่มีปัญหาเรื่องสายติดปลายไกเลย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 30-09-2012 18:58:14

หมายเลขสมาชิก : 14820
โดย :
Chalie

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : chalie5367@hotmail.com
เบอร์โทร : 083475236
อาชีพ :Student/อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :3
Point : $0
IP Address : 171.4.54.245

ขอบคุณค่ะน้ากฤษ

แต่ว่า รอกTICA cetus กับ Hunter Black Jack เท่าที่เห็นน่าจะมีแล้วค่ะ เวลาตกปลาเคยเห็นแต่ปลาขนาดกลางกับขนาดเล็ก ขนาดใหญ่เบ้งๆเลยไม่เคยเห็น จะซื้อแบบอื่นก็กลัวว่าเค้าจะไม่ใช้ปีที่แล้วซื้อให้ยังใช้บ้างไม่ใช้บ้างแอบSAD ปีนี้กะเลยจะเอาใหม่ นู๋เลยต้องหาข้อมูลซึ่งนู๋ไม่มีความรู้เรื่องการตกปลาเลย ขอแอบถามความเห็นพวกน้าๆ เช่น ถ้าเป็นน้าจะซื้อคันเบ็ดกับรอกใหม่ น้าคิดจะซื้อรุ่นไหน ราคาเท่าไหร่ และหาซื้อในเชียงใหม่ที่ไหนจะไม่โดนหลอก(แอบกลัวเป็นมือสองเพราะดูไม่เป็น)

ปล. ไม่จำเป็นต้องSHIMANO ก็ได้ เพราะคิดว่าแฟนนู๋น่าจะสไตล์ตกปลาเดียวกันกับน้ากฤษ เผลอๆ น้าถ้าจะเคยเห็นแถวๆแม่วังส้านแล้วมั่งกะไม่รู้ 555

..........................................................................................................................................................................................................................................................
หาซื้อเบ็ดกับรอกให้แฟนนี่มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแท้ๆ

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 02-10-2012 22:45:20

หมายเลขสมาชิก : 14939
โดย :
ชีวิตของคนหลังคัน 01
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : blackky8080@hotmail.com
เบอร์โทร : 0833218612
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 4
โพสต์ :2
ตอบ :15
Point : $0
IP Address : 110.171.54.135

พี่กฤษ นี้ น้องแบ็กนะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
-

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 18-02-2013 00:45:55

หมายเลขสมาชิก : 12923
โดย :
กฤษ แม่วังส้าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jukrkrisn@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856639320
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :117
Point : $0
IP Address : 118.172.44.154

เอ่อร้ายกาจบ่ะเฮ่ย กะลังมาหันสูมาเตอะ ช่วงนี้น้ำลดแล้ว แต่ห่ายเพิ่มขึ้นนักขนาดเลย ก่ายแต้ๆๆ :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใจทุกเมื่อ ที่ได้เห็นเบ็ดกับน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 08-03-2013 21:42:19

หมายเลขสมาชิก : 10017
โดย :
BAZALA

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : negikibazala_1@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-1118215
อาชีพ :รับจัดหาและขายฝากบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
คะแนน : 6
โพสต์ :31
ตอบ :1732
Point : $0
IP Address : 180.183.159.247

น้ากฤษ พอจะมีภาพถ่ายพ่องก่อครับ น้ำแห้งไปถึงขนาดไหนแล้วครับ แพทองที่อยู่ในน้ำ ฐานโผล่รึยังครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
หากต้องการสันติภาพ จงเตรียมตัวทำสงคราม

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 27-03-2013 17:12:19

หมายเลขสมาชิก : 16282
โดย :
gunnerspeed
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : km_lpw@hotmail.com
เบอร์โทร : 08718048969
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 3
โพสต์ :3
ตอบ :8
Point : $0
IP Address : 118.174.118.175

น่าลองครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อยู่อย่างทรนง

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 11-04-2013 07:22:09

หมายเลขสมาชิก : 12627
โดย :
NOTE NOTE

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : notenote5949@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856156542
อาชีพ :จักรยานมือสอง
คะแนน : 5
โพสต์ :8
ตอบ :73
Point : $0
IP Address : 223.204.64.75

ตอนนี้ยังตกได้อยู่ป่าวคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 01-06-2013 13:53:15

หมายเลขสมาชิก : 16810
โดย :
SoRiDream
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : sentinall@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0826127256
อาชีพ :นักศึกษา วิทลัยเทคนิคลำพูน
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :5
Point : $0
IP Address : 118.174.109.223

ตอนนี้น้ำขึ้นยังครับ พอดีว่าหาอ่างล่อปลาแถวๆบ้านเป็นอ่างแม่วังซ้านที่ใกล้ที่สุด แต่ก็ไม่มีเพื่อนไปอ่ะครับ ตอนนี้ยังไปล่อได้อยู่ไหม???คับๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 01-06-2013 13:53:44

หมายเลขสมาชิก : 16810
โดย :
SoRiDream
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : sentinall@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0826127256
อาชีพ :นักศึกษา วิทลัยเทคนิคลำพูน
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :5
Point : $0
IP Address : 118.174.109.223

ตอนนี้น้ำขึ้นยังครับ พอดีว่าหาอ่างล่อปลาแถวๆบ้านเป็นอ่างแม่วังซ้านที่ใกล้ที่สุด แต่ก็ไม่มีเพื่อนไปอ่ะครับ ตอนนี้ยังไปล่อได้อยู่ไหม???คับๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 26-08-2013 10:05:47

หมายเลขสมาชิก : 4009
โดย :
mr.tae

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kanfan_tae@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :คนจ่อมป๋า
คะแนน : 35
โพสต์ :57
ตอบ :2614
Point : $5
IP Address : 118.172.5.227

หน้าดินเยี่ยมก่ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ผมเลิกตกปลาไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 14-10-2013 17:34:28

หมายเลขสมาชิก : 17811
โดย :
ติ๊กoห้วยตึงเฒ่าocmt
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : tick7523
เบอร์โทร : 0904707523
อาชีพ :พนักงานราชการ
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :1
Point : $0
IP Address : 49.230.66.184

กำลังเหมาะเลยครับ แกงส้มท่าจะเหมาะ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อยากเป็นเซียน

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 15-11-2016 11:31:25

หมายเลขสมาชิก : 13118
โดย :
พยัคฆ์ล้านตอง

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : taypiyot@hotmail.com
เบอร์โทร : 0907601836
อาชีพ :ขายแรง
คะแนน : 0
โพสต์ :10
ตอบ :81
Point : $0
IP Address : 1.20.87.77

:กฤษ แม่วังส้าน รายงานตัวด่วนครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใช้วันนี้ดีกว่า วันหน้าไม่ได้ใช้

 ความคิดเห็นที่ : 48
วันที่โพสต์ : 12-12-2016 21:28:25

หมายเลขสมาชิก : 19928
โดย :
อินทรีจอมโฉบ

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : weerayutkub29@gmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :เกรษตกร
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :1
Point : $0
IP Address : 125.27.227.104

หมายนี้น่าสนใจมากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
พรุ่งนี้สวยงามเสมอ ^-^


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า