หมายเลขกระทู้ : 459
ประเภทของรอกตกปลา   02-08-2010 10:37:13

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย : จ๋านวิด

ตำแหน่ง : ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ : ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ : 59
ตอบ : 2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

พอดีไปอ่านเวฟเพื่อนบ้านตามโลโก้ข้างบน มีอยู่กระทู้หนึ่งโพสโดย คุณ ck...เป็นเรื่องเกี่ยวกับรอก จึงเกิดความสนใจ และคลาดคิดว่า ความรู้เหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกหน้าใหม่เวฟของเรา ที่กำลังมองหารอกที่เหมาะสมกับตัวเองใน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:40:46

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกตกปลา (FISHING REEL) มีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะแยกตามประเภทของการตกปลา เช่น ตกปลาทะเล ตกปลาหมายธรรมชาติ หรือ ตกปลาตามบ่อตกปลา(ฟิชชิ่งปาร์ค)

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:47:59

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

เนื่องจากการตกปลาแต่ละประเภทจะมีวิธีการตกปลาที่แตกต่างกัน เช่น การตกปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ จะต้องหย่อนเหยื่อและปักคันไว้ข้างเรือ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:48:43

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกประเภทนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และ ออกแบบมาสำหรับหย่อนเหยื่อเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเหวี่ยงเหยื่อ เมื่อปลากินเหยื่อนักตกปลาก็จะหยิบคันขึ้นมาสู้กับปลา

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:50:01

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกประเภทนี้เรียกว่ารอกทรอลลิ่ง (TROLLNG) จะมีหลายขนาด คำว่า ทอลลิ่ง มาจากการที่ใช้รอกขนาดใหญ่ประเภทนี้ทำการลากเหยื่อปลอมในขณะที่เรือวิ่ง เพื่อให้ปลาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกปลาบาดเจ็บ และ ปลาใหญ่ก็จะไล่กัดเหยื่อปลอมที่ว่ายตามเรือ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:50:59

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รูปทรงของรอกประเภทนี้จะออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรง และ ด้วยความแข็งแรงของมันก็ทำให้มันจะต้องมีน้ำหนักมากเช่นเดียวกัน

ในรูปคือ รอก Daiwa Sealine 20 LD เป็นรอกทรอลลิ่งระบบลีเวอร์แดรก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:55:18

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกทรอลลิ่ง บางรุ่นจะออกแบบมาให้มีระบบ 2 สปีด (SPEED) คือมีอัตราทดในการเก็บสาย 2 แบบ คือ อัตราทดเร็ว(เก็บสายเร็ว) และ อัตราทดต่ำ(เก็บสายช้า)

เนื่องจากบางครั้งน้ำหนักปลาสายที่มาก ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับปลาใหญ่ หรือ การเก็บเหยื่อปลอมในขณะที่เรือวิ่ง จะใช้อัตรทดต่ำทำให้สามารถเก็บาสายได้โดยนักตกปลาไม่ต้องใช้แรงมาก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:55:59

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอก Shimano Tiagra12 รอกทรอลลิ่งขนาดเล็กที่นักตกปลานิยมใช้ในการตกปลาทะเลขนาดไม่ใหญ่มากนัก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:56:50

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

Shimano TLD15 รอกขนาดเล็กที่สามารถใช้งานรอลลิ่ง และ สามารถตีเหยื่อได้ แต่การตีเหยื่อจะต้องมีความชำนาญพอสมควร เพราะรอกไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเหวี่ยงเหยื่อครับ


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:57:29

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

หากนักตปลาต้องการรอกรูปทรงดังกล่าวสำหรับเหวี่ยงเหยื่อ ก็ต้องใช้รอกที่เรียกว่า เบทคาสติ้ง (BAIT CASTING)

รอกประเภทนี้จะออกแบบมาสำหรับให้เหวี่ยงเหยื่อ ตีสาย เพราะจะมีระบบหน่วงสปูลทำให้สายไหลออกจากสปูลหรือหลอดเก็บสายในขณะที่เราตี สาย ทำให้สายที่ถูกตีออกไปไม่เกิดอาการพองหรือสายฟู่ ทำให้สายเอ็นในหลอดเก็บสายพันกันได้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:58:28

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกเบทคาสติ้ง จะมีหลายขนาด หลายระบบ เป็นรอกที่นักตกปลานิยมกันมาก มีตั้งแต่ขนาดใหญ่สำหรับต่อสู้กับปลาบึกยักษ์ หรือ ขนาดเล็กที่สามารถเหวี่ยงเหยื่อปลอมเล็กๆ เบาๆ ได้ด้วย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 10:59:12

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกเบทคาสติ้งขนาดกลาง นักตกปลานิยมใช้ตกปลาตามฟิชชิ่งปาร์ค(บ่อตกปลา) เพราะมันสามารถที่จะใช้งานได้คล่องตัว และ สามารถที่จะต่อสู้กับปลาได้หลายขนาด แม้แต่ปลาบึกในฟิชชิ่งปาร์ค รอกเบทคาสติ้งขนาดกลางนี้ ก็สามารถที่จะเอามันอยู่ได้เช่นเดียวกัน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:00:51

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกเบทคาสติ้งขนาดกลาง จะมีสัญญานเสียงให้นักตกปลาได้ใช้เมื่อวางคันรอปลาลากเหยื่อ เมื่อปลาลากเหยื่อสัญญานเสียงก็จะดังให้นักตกปลาทราบ

ในรอกเบทคาสติ้งขนาดกลาง ถึง ขนาดเล็ก บางรุ่นจะไม่มีสัญญานเสียง จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการตกปลาแบบรอปลาลากเหยื่อ

ดังนั้น เมื่อนักตกปลาจะซื้อรอกเบทคาสติ้ง จะต้องพิจารณาว่ารอกตัวนั้นนักตกปลาต้องการสัญญานเสียงหรือไม่

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:01:29

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

ปลากระโห้ ขนาดใหญ่ถูกนักตกปลาตกขึ้นมาได้ด้วยรอก เบทคาสติ้ง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:02:02

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอก เบทคาสติ้ง อีกประเภทหนึ่ง จะมีรูปทรงเป็นหยดน้ำ รอกประเภทนี้นักตกปลาจะใช้สำหรับตีเหยื่อปลอม รอกประเภทนี้จะไม่มีสัญญานเสียง แต่จะมีระบบหน่วงสปูลที่ดี เพราะต้องใช้ตีเหยื่อที่มีน้ำหนักเบา


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:02:46

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกอีกประเภทหนึ่งที่ดูแล้วรูปทรง คล้ายรอกเบทคาสติ้ง ก็คือ รอกสปินคาสติ้ง (SPIN CASTING) รอกประเภทนี้มีการใช้งานคล้ายกับรอกเบทคาสติ้ง แต่สปูลที่ใส่สายเอ็นจะไม่หมุนเหมือนรอกเบทคาสติ้ง จึงทำให้สายไม่ฟู่ สายเอ็นจะออกมาเป็นขดเหมือนรอกสปินนิ่ง ที่จะแนะนำให้รู้จักกันต่อไป

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:03:27

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

อีกประเภทที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ รอกสปินนิ่ง (SPINING) ซึ่งรอกสปินนิ่ง เป็นรอกที่นักตกปลาส่วนใหญ่ใช้เป็นรอกตัวแรกในการหัดตกปลา

รอกสปินนิ่งมีหลายขนาด ตั้งแต่รอกตัวจิ๋ว ไปถึง รอกตัวใหญ่ การใช้งานรอกสปินนิ่งเป็นรอกที่ใช้งานง่าย ข้อเสียของรอกสปินนิ่งมีอยู่อย่างเดียวก็คือ สายเอ็นที่ออกมาเป็นขดทำให้สายตีเกลียว หากการเก็บสายไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้สายพันกันได้

แต่ในปัจจุบัน รอกรุ่นใหม่ๆ หลายรุ่นได้ออกแบบรอกให้มีระบบป้องกันสายตีเกลียว ทำให้ปัญหาสายตีเกลียวของรอกสปินนิ่งลดน้อยลง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:04:10

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

Daiwa BG90 ซึ่งเป็นรอกสปินนิ่งขนาดใหญ่ สามารถต่อสู้กับปลาขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล หรือ ปลาบึก ในบ่อตกปลาได้อย่างสบายมาก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:04:42

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกสปินนิ่ง ชิมาโน TX500FA เป็นรอกขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับตกปลาขนาดเล็ก หรือ ตกกุ้ง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:05:13

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอก Shimano Aerlex 2500 เป็นรอกสปินนิ่งขนาดยอดนิยม สำหรับตกปลาเกล็ด ตีเหยื่อปลอม และ ยังสามารถใช้ตกปลาตามหมายธรรมชาติ หรือ ฟิชชิ่งปาร์ค ได้


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:06:08

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

นักตกปลาส่วนใหญ่ จะมีทั้งอุปกรณ์ตกปลาชุด เบทคาสติ้ง และ สปินนิ่ง ไว้คู่กาย

ในบ่อตกปลาเราจะเห็นนักตกปลาใช้อุปกรณ์ เบทคาสติ้ง และ สปินนิ่ง สำหรับรอกทรอลลิ่งนั้น เราจะเห็นเพียงแต่ในการออกทะเลเท่านั้นครับ


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:07:04

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

หากถามถึงรอกสปินนิ่งยอดนิยม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คงต้องยกให้รอกสปินนิ่ง ไดว่า ตระกูล บีจี โดยเฉพาะ บีจี 13 และ บีจึ 15 ซึ่งเป็นขนาดยอดนิยมที่นักตกปลาส่วนใหญ่ต้องมีไว้ในกล่องอุปกรณ์

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:07:40

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

และ ถ้ากล่าวถึงรอกเบทคาสติ้งยอดนิยม ในอดีตคงต้องยกให้ อาบู กราเซียร์ แต่ในปัจจุบันมีรอกเบทคาสติ้งมากมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ทำให้นักตกปลามีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:08:11

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

นอกจากรอกที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีรอกอีกบางประเภทที่ไม่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เช่นรอกชินุของ ไดว่า เป็นรอกที่ไม่มีระบบเบรค เวลาใช้งานก็ใช้เหมือนรอกสปินนิ่ง แต่เวลาสายออกจากรอกกลับไหลออกจากสปูลเหมือนรอกเบทคาสติ้ง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:08:36

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

Shimano TR200G รอกเบทคาสติ้งอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่สูงมาก แต่คุณภาพเกินราคา


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:09:11

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

รอกสปินนิ่ง Shimano Aerlex 8000 รอกสปินนิ่งขนาดใหญ่ที่ใช้ตกปลาบึกได้ดี เป็นรอกราคาประหยัดแต่คุณภาพเกินราคา

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 11:09:49

หมายเลขสมาชิก : 7004
โดย :
จ๋านวิด

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : commuter_@windowslive.com
เบอร์โทร : 08-4741-6859
อาชีพ :ฮับจ้างสอนหนังสือ
คะแนน : 107
โพสต์ :59
ตอบ :2019
Point : $5
IP Address : 113.53.22.111

ก็คงจะเป็นเพียงแนวทางสำหรับนักตกปลามือใหม่ที่จะรู้จักประเภทของรอก ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรอกตกปลาสักตัว

ข้อความต่างๆ ผมบรรยายจากประสพการณ์ส่วนตัวซึ่งอาจจะใช้คำบรรยาที่เข้าใจง่ายๆ หากมีข้อความใดที่ไม่ถูกต้องคงต้องรบกวนท่านผู้รู้ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วย

ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพของรอกส่วนตัวผม รอกบางตัวอาจจะประมูลออกไปแล้ว หากนักตกปลาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถามมาได้เลยครับ นักตกปลาหลายท่านในเว็ปไซท์นี้ยินดีที่จะให้ความรู้และประสบการณ์กับทุกท่าน ครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วได้คือตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 13:34:50

หมายเลขสมาชิก : 5959
โดย :
potatae105
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : eakarat.chaiwong@hotmail.c
เบอร์โทร : 0858636225
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 0
โพสต์ :7
ตอบ :65
Point : $5
IP Address : 118.172.95.205

ขอบคุณมากคับ ได้ความรู้มากมายเลย

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 14:49:21

หมายเลขสมาชิก : 7977
โดย :
mong_mongs

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : mong_mongs@hotmail.com
เบอร์โทร : 0895608076
อาชีพ :ลูกจ้าง
คะแนน : 0
โพสต์ :5
ตอบ :386
Point : $5
IP Address : 61.7.233.6

ขอบคุณคร้าบบบ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อยากเดินหน้า ต้องกล้าที่จะก้าว...!!!

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 17:59:10

หมายเลขสมาชิก : 8206
โดย :
Dmaxx_2009

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ying-2306@hotmail.com
เบอร์โทร : 0804927834
อาชีพ :CE
คะแนน : 4
โพสต์ :5
ตอบ :275
Point : $4
IP Address : 115.67.233.10

ขอบคุณคับจ๋านคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สู้ต่อไป

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 21:12:21

หมายเลขสมาชิก : 3757  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
ต็อด รปศ40

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : fishing_boy_4@hotmail.com
เบอร์โทร : 0844847609
อาชีพ :ขับรถตามนายสั่ง
คะแนน : 6
โพสต์ :6
ตอบ :157
Point : $5
IP Address : 119.42.122.108

ดีมากเลย ครับ
แต่น่าจะมี รอกฟลายด้วยนะ ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุราไม่ได้สร้างบุรุษ แต่บุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 02-08-2010 21:16:26

หมายเลขสมาชิก : 1456
โดย :
ton29

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : suton29@sanook.com
เบอร์โทร : 0840421432
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 143
โพสต์ :75
ตอบ :1886
Point : $4
IP Address : 222.123.16.46

อย่างแหล่มเลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
แรกๆก็เย่อให้เขาดู นานๆไปก็ดูเขาเย่อ

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 00:31:04

หมายเลขสมาชิก : 4120  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
cmrc

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : cmrc_wat@hotmail.com
เบอร์โทร : 0812894452
อาชีพ :ส่วนตั๋วครับ
คะแนน : 4
โพสต์ :38
ตอบ :1994
Point : $0
IP Address : 112.142.118.3

ความรู้ทั้งนั้น

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เสียเหงื่อให้กับการตกปลาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับยาเสพติด

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 10:35:53

หมายเลขสมาชิก : 4563
โดย :
eak-maesa

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : eakapong2518@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-387-5623
อาชีพ :ประมงชายฝั่ง
คะแนน : 2
โพสต์ :4
ตอบ :780
Point : $5
IP Address : 118.172.53.174ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้มากมายเลย ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
รักจะตกปลา อย่าด้านชาในหัวใจ

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 10:52:42

หมายเลขสมาชิก : 6773
โดย :
เรฟูจี

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : edclub@sanook.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 49
โพสต์ :38
ตอบ :2137
Point : $5
IP Address : 202.151.4.17

ตามมาเก็บความรู้ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ธรรมชาติกับการตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 21:01:16

หมายเลขสมาชิก : 7766
โดย :
Al2Mลุ่มน้ำทา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : vrayutarm@gmail.com
เบอร์โทร : 0904348557
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 14
โพสต์ :4
ตอบ :226
Point : $5
IP Address : 114.128.181.217

ดีมากเลย ครับ
แต่น่าจะมี รอกฟลายด้วยนะ ครับ

จัดให้ครับตามคำเรียกร้อง
ใช้อย่างไร ผมไม่ถนัดครับ
หากสนใจจริง ๆ เข้่าไปดูกระทู้ มาตกฟลายกันเถอะ เอาเองนะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
KON YONG FISHING

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 21:02:25

หมายเลขสมาชิก : 7766
โดย :
Al2Mลุ่มน้ำทา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : vrayutarm@gmail.com
เบอร์โทร : 0904348557
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 14
โพสต์ :4
ตอบ :226
Point : $5
IP Address : 114.128.181.217

จัดให้ครับตามคำเรียกร้อง
ใช้อย่างไร ผมไม่ถนัดครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
KON YONG FISHING

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 21:03:28

หมายเลขสมาชิก : 7766
โดย :
Al2Mลุ่มน้ำทา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : vrayutarm@gmail.com
เบอร์โทร : 0904348557
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 14
โพสต์ :4
ตอบ :226
Point : $5
IP Address : 114.128.181.217

จัดให้ครับตามคำเรียกร้อง
ใช้อย่างไร ผมไม่ถนัดครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
KON YONG FISHING

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 03-08-2010 21:16:28

หมายเลขสมาชิก : 7766
โดย :
Al2Mลุ่มน้ำทา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : vrayutarm@gmail.com
เบอร์โทร : 0904348557
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 14
โพสต์ :4
ตอบ :226
Point : $5
IP Address : 114.128.181.217

หากสนใจตกฟลาย เข้าไปในเวปเหล่านี้ครับ
http://www.chiangmaifishing.com/share/post.php?s_id=397
http://www.chiangmaifishing.com/share/post.php?s_id=398
http://www.chiangmaifishing.com/share/post.php?s_id=399
http://www.chiangmaifishing.com/share/post.php?s_id=40
http://www.chiangmaifishing.com/share/post.php?s_id=40

..........................................................................................................................................................................................................................................................
KON YONG FISHING

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 04-08-2010 00:49:47

หมายเลขสมาชิก : 6136
โดย :
เทพอบิดอร์

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : aofnofear@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-4839180
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 82
โพสต์ :49
ตอบ :515
Point : $4
IP Address : 61.7.128.144

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆคับ


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เรียนเป็นหลัก รักเป็นโหล มีคนเดียวให้โง้ มีเป็นโหลโก้จะตาย

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 06-08-2010 10:11:22

หมายเลขสมาชิก : 523
โดย :
Dr.Hook
ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : hook.piz@chaiyo.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 106
โพสต์ :128
ตอบ :3513
Point : $3
IP Address : 113.53.20.189

อยากได้ อ่ะ...............

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 06-08-2010 12:16:16

หมายเลขสมาชิก : 8673
โดย :
เ นส น่าน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : i-tim_jubjub@hotmail.com
เบอร์โทร : 0831549614
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :22
Point : $5
IP Address : 118.172.100.159

ขอบ คุณมาก คร้า บ บ สำหรับ ข้อมุล %^^+

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไข เย่อ!! ปลาใหญ่ๆๆ

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 07-08-2010 22:55:26

หมายเลขสมาชิก : 7193  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
booker007

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : BOOKER00792@HOTMAIL.COM
เบอร์โทร : 0857225613
อาชีพ :รับไช้เจ้านาย
คะแนน : 3
โพสต์ :14
ตอบ :364
Point : $0
IP Address : 119.31.126.83

ได้ความรู้เพียบ สุดยอด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาไม่ได้ ขุดแห้วดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 08-08-2010 18:58:15

หมายเลขสมาชิก : 9189
โดย :
แตงโม

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : eaka_isribidis@live.com
เบอร์โทร : 0866733418
อาชีพ :Drak Rider mc
คะแนน : 6
โพสต์ :7
ตอบ :216
Point : $0
IP Address : 112.142.127.114

ได้ความรู้เกี่ยวรอกตกปลา เพียบเลย ขอบคุณอาจ๋านวิดคับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
Impossible

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 09-08-2010 18:46:58

หมายเลขสมาชิก : 6307
โดย :
พี่น้องเปรม

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : m
เบอร์โทร : 0813691xxx
อาชีพ :ค้าขาย
คะแนน : 4
โพสต์ :12
ตอบ :751
Point : $5
IP Address : 125.26.219.252

ขอคุณครับ ที่นำมาให้ชมครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจเขาใจเรา

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 10-08-2010 21:37:40

หมายเลขสมาชิก : 3757  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
ต็อด รปศ40

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : fishing_boy_4@hotmail.com
เบอร์โทร : 0844847609
อาชีพ :ขับรถตามนายสั่ง
คะแนน : 6
โพสต์ :6
ตอบ :157
Point : $5
IP Address : 119.42.123.74

ขอบคุณ ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุราไม่ได้สร้างบุรุษ แต่บุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 12-08-2010 21:59:57

หมายเลขสมาชิก : 9442
โดย :
kakashi

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : golf4312@hotmail.com
เบอร์โทร : 080 7752352
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 2
โพสต์ :14
ตอบ :27
Point : $0
IP Address : 113.53.217.158

ขอบคุรครับ ถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันคงจะแพงนะครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไม่มีชัยชนะใด ที่ยยิ่งใหญ่เท่าครั้งที่ ชนะใจตนเอง

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 15-08-2010 09:53:46

หมายเลขสมาชิก : 9275
โดย :
คนดอยตกปลา
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :ขี้ข้าของแผ่นดิน
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :41
Point : $0
IP Address : 61.7.171.178

ขอบคุณครับ หายสงสัยเลย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เสียชีพ อย่าเสียสัตย์


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า