หมายเลขกระทู้ : 217
กวน......มาอีกล๊ะ   02-07-2010 14:32:09

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย : fishinglive

ตำแหน่ง : ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ : engineer
คะแนน : 38
โพสต์ : 47
ตอบ : 186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

คิดมากไปหรือเปล่า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:32:53

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:33:30

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:33:45

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:33:58

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:34:14

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:34:31

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:34:57

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:35:21

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:35:38

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:35:59

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:36:22

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:36:40

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:37:00

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:37:17

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:37:34

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:37:59

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:38:19

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:38:37

หมายเลขสมาชิก : 7954
โดย :
fishinglive

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : surachai_kd2c@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810341073
อาชีพ :engineer
คะแนน : 38
โพสต์ :47
ตอบ :186
Point : $5
IP Address : 210.1.11.11

นี้ก็อีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใจมันรักแต่มักตกไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 14:40:55

หมายเลขสมาชิก : 2534
โดย :
ต้นสัก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : toomtam_tum@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :รับจ้างเมีย
คะแนน : 12
โพสต์ :24
ตอบ :702
Point : $0
IP Address : 118.172.97.60


..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 15:09:33

หมายเลขสมาชิก : 4120  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
cmrc

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : cmrc_wat@hotmail.com
เบอร์โทร : 0812894452
อาชีพ :ส่วนตั๋วครับ
คะแนน : 4
โพสต์ :38
ตอบ :1994
Point : $0
IP Address : 114.128.13.89

กึ๊ดได้จะได 55555

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เสียเหงื่อให้กับการตกปลาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับยาเสพติด

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 15:49:26

หมายเลขสมาชิก : 5616
โดย :
ลำพูนสายเหนือ

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : f_fee@windowslive.com
เบอร์โทร : xxx-xxxxxxx
อาชีพ :เกษตรกร
คะแนน : 2
โพสต์ :11
ตอบ :500
Point : $0
IP Address : 61.7.173.247


..........................................................................................................................................................................................................................................................
..+*+...นับ 1 ถึงนิรันดร์...+*+..

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 02-07-2010 22:52:07

หมายเลขสมาชิก : 7869
โดย :
chrome

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : G.devil@windowslive.com
เบอร์โทร : 0810324184
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 21
โพสต์ :36
ตอบ :558
Point : $4
IP Address : 110.49.183.38


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เท่ากับที่เดิมอย่าเริ่มดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 03-07-2010 08:24:42

หมายเลขสมาชิก : 8966
โดย :
เลง

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : banleang00@gmail.com
เบอร์โทร : 0834703396
อาชีพ :รับจ้าง(ขุดแห้ว)
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :67
Point : $5
IP Address : 118.172.54.170


ซู้ดดดดดยอดบาก้วยเต้ด
เกือบแก๊นข้าว++++ซาวไปเลย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 03-07-2010 13:47:35

หมายเลขสมาชิก : 5273
โดย :
pot_372
ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : supot_372@sanook.com
เบอร์โทร : 0804984387
อาชีพ :ลูกจ้าง
คะแนน : 1
โพสต์ :17
ตอบ :895
Point : $5
IP Address : 112.142.116.52


..........................................................................................................................................................................................................................................................
กาลเวลาเปลี่ยนไป หลายสิ่งเปลี่ยนแปลง ความคิดก็เปลี่ยนตาม

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 03-07-2010 15:45:35

หมายเลขสมาชิก : 388
โดย :
วิทย์ Big Game

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : .............
เบอร์โทร : 081 8847023
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 418
โพสต์ :215
ตอบ :5970
Point : $65
IP Address : 118.172.31.0


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อย่ากังวลกับอนาคตมากเกินไป จนทำลายความสุขของปัจจุบัน

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 03-07-2010 16:01:42

หมายเลขสมาชิก : 5039
โดย :
จี้ด...ลี้ด

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :-
คะแนน : 0
โพสต์ :5
ตอบ :299
Point : $5
IP Address : 118.172.22.1


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ขอร้องล่ะ.........ผมจะตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 03-07-2010 16:29:05

หมายเลขสมาชิก : 6979
โดย :
dekbaa08

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : i_dek_baa08@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 4
โพสต์ :1
ตอบ :154
Point : $5
IP Address : 112.142.115.27


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทางของฉันฝันของเทอร์

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 04-07-2010 14:43:51

หมายเลขสมาชิก : 8900
โดย :
หละอ่อนหนองช้างคืน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : Mr.Tong-k@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-6580129
อาชีพ :ส่งเสริมการเกษตร
คะแนน : 0
โพสต์ :2
ตอบ :93
Point : $5
IP Address : 124.157.188.237


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทุกๆสิ่งที่ทำลงไปไม่ว่าถูกหรือผิด...มันมาจากการกระทำของตัวเอง

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 04-07-2010 20:58:54

หมายเลขสมาชิก : 4647
โดย :
หน่อมแน้ม

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jackky_768@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810224633
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 1
โพสต์ :7
ตอบ :328
Point : $5
IP Address : 222.123.65.144


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตีร้อยครั้งแล้วไม่ได้ปลายังดีกว่าไม่ได้ตี

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 05-07-2010 13:06:52

หมายเลขสมาชิก : 8449
โดย :
คำหมาน

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : raroon@yahoo.co.th
เบอร์โทร : 0843632115
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :16
Point : $5
IP Address : 125.26.217.236

เอากันเข้าไป๋

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไม่ได้ชอบตกปลาเพราะซาดิสม์ แต่เพราะชอบชีวิตกลางแจ้ง

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 16-08-2010 20:32:15

หมายเลขสมาชิก : 5078
โดย :
ดอกมะลิ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kman-1814@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 65
โพสต์ :59
ตอบ :891
Point : $5
IP Address : 118.172.131.108

คิดได้ไงน้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ลำบากไม่ว่า ขอตูข้าได้ออกจากบ้าน อิอิ

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 16-08-2010 20:49:46

หมายเลขสมาชิก : 7905
โดย :
tuey_club

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : tuey.club99@gmail.com
เบอร์โทร : 081-8827262
อาชีพ :ทั่วไป
คะแนน : 5
โพสต์ :34
ตอบ :415
Point : $75
IP Address : 118.172.23.211


..........................................................................................................................................................................................................................................................
การกระทำทุกสิ่ง หากขาดความ จริงใจ แล้วไซ้ หาได้มีความหมายไม่

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 16-08-2010 22:37:29

หมายเลขสมาชิก : 6764
โดย :
หมูน้อย

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ranger_moo@hotmail,com
เบอร์โทร :
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 23
โพสต์ :14
ตอบ :1270
Point : $5
IP Address : 118.172.27.237


..........................................................................................................................................................................................................................................................
บ่หล่อกิ๋นเข้าลำกำใญญ่ต๋วย

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 02:40:01

หมายเลขสมาชิก : 9301
โดย :
pinoch

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : pinoch_naja@hotmail.com
เบอร์โทร : 084803783แปด
อาชีพ :พนักงาน
คะแนน : 5
โพสต์ :18
ตอบ :393
Point : $96
IP Address : 222.123.84.26

ฮาจริง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ 457-2-34837-2 นาย มาโนชญ์ วันดี

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 09:21:33

หมายเลขสมาชิก : 4456
โดย :
tony

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kartingframe@hotmail.com
เบอร์โทร : 088 5474386
อาชีพ :ผลิตแและจำหน่ายกรอบรูปทุกชนิด
คะแนน : 29
โพสต์ :36
ตอบ :1883
Point : $2
IP Address : 118.172.99.112


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกได้ถ่ายรูปแล้วปล่อย Catch & Release

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 09:57:08

หมายเลขสมาชิก : 4522
โดย :
~ตี๋ คาร์แคร์~

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : teeworachai@windowslive.co
เบอร์โทร : 0884071934
อาชีพ :รับจ้างตกปลา
คะแนน : 17
โพสต์ :19
ตอบ :874
Point : $98
IP Address : 118.172.96.221


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 11:09:17

หมายเลขสมาชิก : 5199  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
Mr.Kman

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : yod-@hotmail.com
เบอร์โทร : 053-442814 084-4894488
อาชีพ :ค้าขาย
คะแนน : 12
โพสต์ :107
ตอบ :1526
Point : $56
IP Address : 118.172.63.101


..........................................................................................................................................................................................................................................................
บัญชีเลขที่ 459-051289-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขา หางดง เชียงใหม่ ชื่อบัญชี นส. สิริทัศน์ พรเขื่อนเพ็ชร

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 11:09:49

หมายเลขสมาชิก : 2918  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
เบิ้มแม่ออน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : Passakorn1903@msn.com
เบอร์โทร : 089-6359092
อาชีพ :ENGINEER
คะแนน : 56
โพสต์ :42
ตอบ :6113
Point : $86
IP Address : 61.19.198.39


ชอบมะม่วงอกร่องครับๆๆๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด (เรื่องป่ามเป็นเรื่องธรรมดา)

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 11:45:01

หมายเลขสมาชิก : 6283  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
เอกวัดอิน

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : Aek-watin@hotmail.com
เบอร์โทร : 08-9999-0101
อาชีพ :ทำฟาร์มหอย+ตกปลา
คะแนน : 82
โพสต์ :146
ตอบ :5130
Point : $10
IP Address : 222.123.82.224

ป้าดดดดดคิดได้ไง


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไม่คิดมากหากต้องการ

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 12:22:49

หมายเลขสมาชิก : 2581
โดย :
เล็ก_สันกำแปง

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : sopi20000@sanook.com
เบอร์โทร : 089-5588654
อาชีพ :พนักงาน ม.แมโจ้
คะแนน : 8
โพสต์ :17
ตอบ :422
Point : $0
IP Address : 202.69.139.194

ถ้าจะว่างนักขนาดแต้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
-ดีกว่าอยู่บ่าดาย

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 14:56:29

หมายเลขสมาชิก : 8276
โดย :
BOSS Mairukmoo

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : mairukmoo_123@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-6188884
อาชีพ :EE06
คะแนน : 0
โพสต์ :6
ตอบ :154
Point : $5
IP Address : 202.151.4.17

5555 ...

..........................................................................................................................................................................................................................................................
หมาล่าเนื้อ

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 17-08-2010 22:10:39

หมายเลขสมาชิก : 7429
โดย :
babyhug
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ton_arch25@hotmail.com
เบอร์โทร : -
อาชีพ :สถาปนิก
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :22
Point : $5
IP Address : 118.172.4.218

ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆดีครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ok

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 18-08-2010 14:51:48

หมายเลขสมาชิก : 4252
โดย :
Kitty team

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : saha_th@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 2
โพสต์ :35
ตอบ :481
Point : $3
IP Address : 118.172.68.186

สุดยอดครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
### ได้คันเบ็ดซักคันพร้อมเหยื่อ มีน้องนางแก้มเหรื่อนั่งเคียงตกปลา ###

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 18-08-2010 19:28:01

หมายเลขสมาชิก : 9314
โดย :
เอกวงแหวน

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : EAK.TAY@hotmail.com
เบอร์โทร : 0827598220
อาชีพ :กิจการส่วนตัว
คะแนน : 87
โพสต์ :86
ตอบ :1941
Point : $85
IP Address : 118.172.94.111


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 19-08-2010 23:23:25

หมายเลขสมาชิก : 6136
โดย :
เทพอบิดอร์

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : aofnofear@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-4839180
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 82
โพสต์ :49
ตอบ :515
Point : $4
IP Address : 61.7.128.244สุดยอดคับอย่างนี้ต้อง +1

..........................................................................................................................................................................................................................................................
เรียนเป็นหลัก รักเป็นโหล มีคนเดียวให้โง้ มีเป็นโหลโก้จะตาย

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 20-08-2010 10:29:25

หมายเลขสมาชิก : 7822
โดย :
arenon

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : nonm1010@gmail.com
เบอร์โทร : 0810304648
อาชีพ :ค้าขาย
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :193
Point : $5
IP Address : 118.172.2.11

กึ้ดได้จะใดนี่

..........................................................................................................................................................................................................................................................
โตกะปลา ปรมาลาภา การตกปลาเป็นลาภอันประเสริฐ

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 21-08-2010 10:04:38

หมายเลขสมาชิก : 6544
โดย :
กู้ชีพ313
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : gun_gun01@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-9524542
อาชีพ :ซ่อมคอม,ขายคอม,เก็บศพ
คะแนน : 1
โพสต์ :2
ตอบ :20
Point : $5
IP Address : 117.47.224.246


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยว

 ความคิดเห็นที่ : 48
วันที่โพสต์ : 21-08-2010 20:27:45

หมายเลขสมาชิก : 7193  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
booker007

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : BOOKER00792@HOTMAIL.COM
เบอร์โทร : 0857225613
อาชีพ :รับไช้เจ้านาย
คะแนน : 3
โพสต์ :14
ตอบ :365
Point : $0
IP Address : 118.172.54.172


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาไม่ได้ ขุดแห้วดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ : 49
วันที่โพสต์ : 24-08-2010 13:22:39

หมายเลขสมาชิก : 6773
โดย :
เรฟูจี

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : edclub@sanook.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 49
โพสต์ :38
ตอบ :2137
Point : $5
IP Address : 202.151.4.17

สุดยอดครับน้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ธรรมชาติกับการตกปลา

 ความคิดเห็นที่ : 50
วันที่โพสต์ : 25-08-2010 09:49:05

หมายเลขสมาชิก : 9535
โดย :
Road runner

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : aum_atts48@hotmail.com
เบอร์โทร : 089-7003957
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 1
โพสต์ :14
ตอบ :62
Point : $0
IP Address : 222.123.85.100


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้มีฤิทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศ


หน้าที่ : 1 2 3
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า