หมายเลขกระทู้ : 233
++++วงการฟุตบอลเดี๋ยวนี้... เฮ้อ! เสียวจัง++++‏   13-07-2010 21:16:16

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย : ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง : ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ : ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ : 20
ตอบ : 319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:16:54

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:17:12

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:17:38

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:18:11

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:18:41

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:19:19

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:20:00

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116

:t: :t: :t: :t: :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:20:37

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:21:10

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116

:t: :t: :t: :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:21:40

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


:t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:22:11

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:22:59

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:23:37

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:24:37

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116


..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:28:23

หมายเลขสมาชิก : 6031
โดย :
ลูกเจ้าตาก

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Dange.rouse@hotmail.com
เบอร์โทร : 0807929582
อาชีพ :ขี้ข้า ญี่ปุ่น
คะแนน : 8
โพสต์ :20
ตอบ :319
Point : $5
IP Address : 117.47.144.116

ขำๆ....คลายเคลียดจาก FW: Mail ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
***ซ่อมเครื่องแพงๆ แลกกับค่าแรงถูกๆ***

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 21:42:52

หมายเลขสมาชิก : 710
โดย :
ตุ้ย ดอยสะเก็ด

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : evolution_ce@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-8844637
อาชีพ :Network Administrator, ขายเหยื่อตกปลา, ช่างภาพ Micro stock
คะแนน : 167
โพสต์ :113
ตอบ :4986
Point : $97
IP Address : 112.142.128.232

โิ้อ้ย ความเห็นที่11 พี่กิ๊กของผม โดนซะแล้วว

ชอบความเห็นที่13อ่ะ หน้าบัลลัค กับบุคเก๊ตได้อารมณ์มากครับ หุหุ


..........................................................................................................................................................................................................................................................
http://www.chiangmaifishing.com/tuy/Fishing_Story.pdf

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 13-07-2010 22:06:07

หมายเลขสมาชิก : 8206
โดย :
Dmaxx_2009

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ying-2306@hotmail.com
เบอร์โทร : 0804927834
อาชีพ :CE
คะแนน : 4
โพสต์ :5
ตอบ :275
Point : $4
IP Address : 111.84.52.196

แต่ล่ะภาพ ช่างโดนแท้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สู้ต่อไป

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 00:19:32

หมายเลขสมาชิก : 5760
โดย :
นักล่าแห่งลุ่มน้ำทา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : hack_fh38@hotmail.com
เบอร์โทร : 0871780173
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 38
โพสต์ :11
ตอบ :1313
Point : $5
IP Address : 119.31.7.241


..........................................................................................................................................................................................................................................................
นกน้อยทำรังแต่พอตัว

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 09:53:54

หมายเลขสมาชิก : 2918  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
เบิ้มแม่ออน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : Passakorn1903@msn.com
เบอร์โทร : 089-6359092
อาชีพ :ENGINEER
คะแนน : 56
โพสต์ :42
ตอบ :6113
Point : $86
IP Address : 61.19.198.39

น่ากลัวจริงๆ โดนเข้าข้างหลังเต็มๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด (เรื่องป่ามเป็นเรื่องธรรมดา)

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 10:14:03

หมายเลขสมาชิก : 6006  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
เจน_ลำพูน

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : attawong@hotmail.com
เบอร์โทร : 0892663519
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 11
โพสต์ :67
ตอบ :640
Point : $2
IP Address : 117.47.221.162

แรงจริงๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทุกคนมีคุณค่าเพียงแต่มีโอกาสแสดงคุณค่าไม่เท่ากัน

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 11:39:50

หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :
เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : teerasak_edd@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :103
ตอบ :3145
Point : $999999977
IP Address : 222.123.31.47

หายไปนานเลยนะพี่ คิดถึง ครับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++ ล้มมากี่ครั้ง ถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อย พี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง +++

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 11:46:56

หมายเลขสมาชิก : 6764
โดย :
หมูน้อย

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ranger_moo@hotmail,com
เบอร์โทร :
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 23
โพสต์ :14
ตอบ :1270
Point : $5
IP Address : 202.28.25.182


..........................................................................................................................................................................................................................................................
บ่หล่อกิ๋นเข้าลำกำใญญ่ต๋วย

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 12:39:18

หมายเลขสมาชิก : 4647
โดย :
หน่อมแน้ม

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : jackky_768@hotmail.com
เบอร์โทร : 0810224633
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 1
โพสต์ :7
ตอบ :328
Point : $5
IP Address : 222.123.66.120

:t: :t: :t:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตีร้อยครั้งแล้วไม่ได้ปลายังดีกว่าไม่ได้ตี

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 13:28:23

หมายเลขสมาชิก : 6599
โดย :
ล่ะอ่ouxาsllก้ว

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : sanatonamiojung@hotmail.co
เบอร์โทร : 0806745077
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 6
โพสต์ :29
ตอบ :523
Point : $0
IP Address : 58.147.81.180

ขำมากครับ สุดยอด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชีวิตนี้ มีแต่น้องปลา เอิ๊ก ๆ !!~

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 14-07-2010 19:51:44

หมายเลขสมาชิก : 6272
โดย :
SUPAK

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : thaweewutsan@gmail.com.
เบอร์โทร : 0853458086
อาชีพ :กิจการส่วนตัว
คะแนน : 0
โพสต์ :2
ตอบ :171
Point : $4
IP Address : 180.180.182.15


..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 15-07-2010 00:30:13

หมายเลขสมาชิก : 4227
โดย :
ฅนสันโดษ

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : dla-dong@hotmail.com
เบอร์โทร : 08-9703-6165
อาชีพ :วิศวกร
คะแนน : 8
โพสต์ :56
ตอบ :290
Point : $5
IP Address : 117.47.142.34

ใคร .............มานชั่งคิด จริงๆๆ สุดยอดดดดดด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อย่าคิดมาก พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 15-07-2010 00:55:23

หมายเลขสมาชิก : 7869
โดย :
chrome

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : G.devil@windowslive.com
เบอร์โทร : 0810324184
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 21
โพสต์ :36
ตอบ :558
Point : $4
IP Address : 110.49.55.17


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เท่ากับที่เดิมอย่าเริ่มดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 15-07-2010 08:53:15

หมายเลขสมาชิก : 1804
โดย :
Ch@ow : เชาว์

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : ikuechaow@hotmail.com
เบอร์โทร : 089 - 6335859
อาชีพ :บ๋อยโรงแรม
คะแนน : 30
โพสต์ :67
ตอบ :1096
Point : $0
IP Address : 118.172.31.125

เอ็อ อ อ . . . . รับจ้างทำงานไปเรื่อย ๆ ล่ะกัน


..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 15-07-2010 10:20:18

หมายเลขสมาชิก : 4120  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
cmrc

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : cmrc_wat@hotmail.com
เบอร์โทร : 0812894452
อาชีพ :ส่วนตั๋วครับ
คะแนน : 4
โพสต์ :38
ตอบ :1994
Point : $0
IP Address : 222.123.83.84


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เสียเหงื่อให้กับการตกปลาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับยาเสพติด

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 15-07-2010 16:22:43

หมายเลขสมาชิก : 9224
โดย :
propom

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : itthipol_ite@hotmail.com
เบอร์โทร : 0898417410
อาชีพ :วิศวกร
คะแนน : 27
โพสต์ :38
ตอบ :830
Point : $0
IP Address : 124.157.151.223

สรรหามาเจงๆๆคร้าบ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ล่าเพื่อประทังชีวิตและความภูมิใจ(ที่เหลือปล่อยไปเติบใหญ่ในภายหน้า)

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 16-07-2010 16:48:47

หมายเลขสมาชิก : 3757  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
ต็อด รปศ40

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : fishing_boy_4@hotmail.com
เบอร์โทร : 0844847609
อาชีพ :ขับรถตามนายสั่ง
คะแนน : 6
โพสต์ :6
ตอบ :157
Point : $5
IP Address : 61.19.222.4


สุดยอด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุราไม่ได้สร้างบุรุษ แต่บุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 16-07-2010 21:17:32

หมายเลขสมาชิก : 7193  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
booker007

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : BOOKER00792@HOTMAIL.COM
เบอร์โทร : 0857225613
อาชีพ :รับไช้เจ้านาย
คะแนน : 3
โพสต์ :14
ตอบ :365
Point : $0
IP Address : 182.232.19.8

คิดได้ไง สุดยอด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาไม่ได้ ขุดแห้วดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 17-07-2010 11:14:22

หมายเลขสมาชิก : 5472
โดย :
หมูนักล่า

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : suriyaao2009@hotmail.com
เบอร์โทร : 087 8516314
อาชีพ :จนท.กีฬาอบต.
คะแนน : 2
โพสต์ :8
ตอบ :176
Point : $4
IP Address : 119.42.122.193

ว่าแล้ว ทำไมนักฟุตบอลสมัยนี้มัก ไม่ผ่านทดสอบความฟิต

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำแล้วอย่ากลัว กลัวแล้วอย่าทำ

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 17-07-2010 12:43:37

หมายเลขสมาชิก : 4325
โดย :
@_ฮอลล์_@

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : calculus_555@hotmail.com
เบอร์โทร : xxx-xxxxxxx
อาชีพ :love fishing
คะแนน : 362
โพสต์ :182
ตอบ :4945
Point : $38
IP Address : 58.9.202.153


..........................................................................................................................................................................................................................................................
.....

 ความคิดเห็นที่ : 35
วันที่โพสต์ : 17-07-2010 22:50:44

หมายเลขสมาชิก : 7650  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
หงา มูซาชิ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : nongnay2005@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-6035036
อาชีพ :ร้าน น้องนายฟิชิ่ง
คะแนน : 237
โพสต์ :345
ตอบ :6729
Point : $76
IP Address : 111.84.191.30


..........................................................................................................................................................................................................................................................
สู้เพื่อลูกเมีย

 ความคิดเห็นที่ : 36
วันที่โพสต์ : 18-07-2010 23:24:41

หมายเลขสมาชิก : 7339
โดย :
boy Chiangmai 52

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : boynong1@hotmail.com
เบอร์โทร : 0895561303
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 83
โพสต์ :55
ตอบ :1775
Point : $5
IP Address : 118.172.29.42


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชีวิตนี้ตกปลาอย่างเดียว

 ความคิดเห็นที่ : 37
วันที่โพสต์ : 19-07-2010 00:30:12

หมายเลขสมาชิก : 8455
โดย :
kaho
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail :
เบอร์โทร :
อาชีพ :รับใช้ประชาชน
คะแนน : 1
โพสต์ :1
ตอบ :26
Point : $5
IP Address : 111.84.189.10


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าคนอื่น คุณก็จะไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง

 ความคิดเห็นที่ : 38
วันที่โพสต์ : 20-07-2010 10:18:31

หมายเลขสมาชิก : 6909
โดย :
เกร็ดเงิน ลำปาง

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : nick-the-most-is-single.so
เบอร์โทร : 0808575300
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 6
โพสต์ :7
ตอบ :866
Point : $4
IP Address : 58.9.185.145


..........................................................................................................................................................................................................................................................
อย่าจมอยู่กับอดีต สู้เพื่ออนาคต

 ความคิดเห็นที่ : 39
วันที่โพสต์ : 13-12-2010 21:30:13

หมายเลขสมาชิก : 5696
โดย :
อ้ายจืด_สารภีทีม.....

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : Wit.com
เบอร์โทร : 084-0456856
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 10
โพสต์ :15
ตอบ :836
Point : $5
IP Address : 182.53.135.127


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เย่อ......ไปเรื่อยๆๆ

 ความคิดเห็นที่ : 40
วันที่โพสต์ : 14-12-2010 10:41:40

หมายเลขสมาชิก : 7718
โดย :
kiwตรอ

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : w.kiw_siam@hotmail.com
เบอร์โทร : 0861911595
อาชีพ :ช่าง.ตรอ
คะแนน : 26
โพสต์ :25
ตอบ :932
Point : $5
IP Address : 223.205.42.39


..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใดไหนเล่า บ่าเต้าปล๋าติ๊ดเบ็ด

 ความคิดเห็นที่ : 41
วันที่โพสต์ : 15-12-2010 18:05:31

หมายเลขสมาชิก : 9860
โดย :
ทีมhomeproฟิชชึ่ง

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : zomo_2009@hotmail.com
เบอร์โทร : 0856202996
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 8
โพสต์ :18
ตอบ :531
Point : $0
IP Address : 180.183.201.60


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชอบสิ่งใหม่ๆ

 ความคิดเห็นที่ : 42
วันที่โพสต์ : 15-12-2010 19:11:41

หมายเลขสมาชิก : 4665
โดย :
ELastiCz

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : opeckrub@gmail.com
เบอร์โทร : 0800329112
อาชีพ :รับจ้างแบกหมอน
คะแนน : 132
โพสต์ :127
ตอบ :4439
Point : $0
IP Address : 118.172.88.99


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ เปค ยินดีที่ได้รู้จักครับ

 ความคิดเห็นที่ : 43
วันที่โพสต์ : 16-12-2010 07:58:52

หมายเลขสมาชิก : 5756
โดย :
โด5555
ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : chairat5555@hotmail.com
เบอร์โทร : 0817466845
อาชีพ :รับจ้างขุดถ่านหิน
คะแนน : 41
โพสต์ :46
ตอบ :463
Point : $79
IP Address : 223.206.108.127


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกแล้วก็ปล่อย

 ความคิดเห็นที่ : 44
วันที่โพสต์ : 17-12-2010 23:24:09

หมายเลขสมาชิก : 10163
โดย :
Nongjee2251

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : nong_jeerasak@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-1631470
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 0
โพสต์ :2
ตอบ :278
Point : $0
IP Address : 180.183.201.75

ขำ ขำ ขำ ขำ ขำ ครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ความพยายามทำให้ดีที่สุด

 ความคิดเห็นที่ : 45
วันที่โพสต์ : 19-12-2010 20:49:32

หมายเลขสมาชิก : 10300
โดย :
ลื้อตกปลา

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : sangsrichan.mm@gmail.com
เบอร์โทร : 0861871413
อาชีพ :พนักงานบริษัท
คะแนน : 9
โพสต์ :7
ตอบ :102
Point : $0
IP Address : 223.207.135.11


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไปตามฝัน

 ความคิดเห็นที่ : 46
วันที่โพสต์ : 20-12-2010 11:15:38

หมายเลขสมาชิก : 7718
โดย :
kiwตรอ

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : w.kiw_siam@hotmail.com
เบอร์โทร : 0861911595
อาชีพ :ช่าง.ตรอ
คะแนน : 26
โพสต์ :25
ตอบ :932
Point : $5
IP Address : 223.206.179.69

แบบนี้ละ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สุขใดไหนเล่า บ่าเต้าปล๋าติ๊ดเบ็ด

 ความคิดเห็นที่ : 47
วันที่โพสต์ : 23-12-2010 20:03:24

หมายเลขสมาชิก : 3660  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
น้อย ปลาใหญ่

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : qwert1001@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 084-3783433
อาชีพ :รับราชการ
คะแนน : 7
โพสต์ :67
ตอบ :1426
Point : $70
IP Address : 223.207.120.55


..........................................................................................................................................................................................................................................................
เล็กไม่ ใหญ่เอา

 ความคิดเห็นที่ : 48
วันที่โพสต์ : 25-12-2010 12:07:24

หมายเลขสมาชิก : 3416
โดย :
Qoo

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : naruto.a2008@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-0294177
อาชีพ :กังหัน ปั่นไฟ
คะแนน : 18
โพสต์ :51
ตอบ :672
Point : $78
IP Address : 1.47.84.98


..........................................................................................................................................................................................................................................................
หนึ่งสมอง สองมือ ที่ยึดถือ ประจำใจ

 ความคิดเห็นที่ : 49
วันที่โพสต์ : 25-12-2010 14:43:13

หมายเลขสมาชิก : 6396
โดย :
คนมักเบ็ด

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : sity2553@hotmail.com
เบอร์โทร : 0819755836
อาชีพ :พนักงานองค์การของรัฐ
คะแนน : 0
โพสต์ :1
ตอบ :142
Point : $5
IP Address : 113.53.172.144


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ไม่ได้ดาวก็จะเอาดิน

 ความคิดเห็นที่ : 50
วันที่โพสต์ : 27-12-2010 14:37:38

หมายเลขสมาชิก : 9735
โดย :
โปรโรจน์ รันเนอร์

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : proroaj412@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 081-9521601
อาชีพ :สร้างความปรองดอง
คะแนน : 0
โพสต์ :3
ตอบ :95
Point : $0
IP Address : 118.172.91.141

ผมว่า สู้ที่เมืองไทยบ้านเราไม่ได้นะครับ
นครปฐม กับ ศรีสะเกษ
กรรมการได้เลือด
แฟนทีมตรงข้ามสลบ
แถมมีปืนกล๊อกชักขู่อีก
หาดูไม่ได้แล้ว ที่ใหนในโลกครับ
5555

..........................................................................................................................................................................................................................................................
สับใว้ก่อน ป้อสอนใว้ บ่าได้ชีเรียส


หน้าที่ : 1 2
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า