หมายเลขกระทู้ : 808
ลงเบ็ดไว้ แล้วถ่ายนก   08-12-2014 20:12:44

หมายเลขสมาชิก : 6311  
โดย : JOMPRAN86

ตำแหน่ง : ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ : ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ : 17
ตอบ : 223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

ลงเบ็ดไว้ แต่ปลาไม่กินเหยื่อสักที เห็นนกจาบคาเล็กมารอดักจับแมลง บันทึกภาพไว้ดีกว่า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:14:25

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จาบคาเล็กมาเกาะกิ่งไม้ข้างหน้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:15:48

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

คอยโฉบเฉี่ยวจับแมลง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:18:18

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

คอยโฉบเฉี่ยวจับแมลง

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:20:55

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

บนต้นไม้ยูคา ที่แห้งตายอยู่ในน้ำข้างหน้าเบ็ด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:22:41

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จับได้แมลงแล้วก็บินขึ้นเกาะกิ่งไม้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:23:12

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จับได้แมลงแล้วก็บินขึ้นเกาะกิ่งไม้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:24:16

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

ตัวแล้วตัวเล่า

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:25:03

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จับได้แมลงแล้วก็บินขึ้นเกาะกิ่งไม้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:25:54

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จับได้แมลงแล้วก็บินขึ้นเกาะกิ่งไม้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:26:49

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

จับได้แมลงแล้วก็บินขึ้นเกาะกิ่งไม้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:28:08

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

แมลงส่วนใหญ่จะเป็นพวกผีเสื้อ ตั๊กแตน แมลงปอ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:28:43

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

แมลงส่วนใหญ่จะเป็นพวกผีเสื้อ ตั๊กแตน แมลงปอ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:29:53

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

กินได้สักพัก ก็ออกหาอีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:30:50

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

กินได้สักพัก ก็ออกหาอีก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:32:18

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

บ้างก็หยอกเย้ากัน

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:34:28

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

เจ้านี่ นกยอดหญ้าหัวดำ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:35:36

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

นกแซงแซวก็มาด้วย

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:36:24

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

กินแล้วก็บินจากไป

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:38:49

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

ถ่ายในระยะไกลไปหน่อยภาพไม่ค่อยชัด

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 20:41:21

หมายเลขสมาชิก : 6311  มีสำเนาใบประชาชน
โดย :
JOMPRAN86

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : Jompran86@gmail.com
เบอร์โทร : 0843923848
อาชีพ :ตกปลา
คะแนน : 6
โพสต์ :17
ตอบ :223
Point : $91
IP Address : 1.1.149.225

สรุปแล้วทั้งวันคันเบ็ดไม่กระดิกเลย ได้แต่ภาพนก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม สวัสดีครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือชีวิต

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 08-12-2014 22:10:39

หมายเลขสมาชิก : 1916
โดย :
ลุงกามา

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : gama_fishing@hotmail.com
เบอร์โทร : 0850322488
อาชีพ :ครูพละ แก่ๆจนๆคนหนึ่ง
คะแนน : 3
โพสต์ :48
ตอบ :1484
Point : $72
IP Address : 223.204.135.215

สวยมากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ธนาคารไทยพานิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขบัญชี 731-221818-9 นายสกุล สุนันชัย

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 09-12-2014 10:40:27

หมายเลขสมาชิก : 13883
โดย :
DEEP-BLUE

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : DEEP-BLUE@HOTMAIL.CO.TH
เบอร์โทร : 081-9518590
อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว
คะแนน : 98
โพสต์ :88
ตอบ :2297
Point : $125
IP Address : 171.4.246.186

ท่านโชคดีมากครับไปเจอนกสวยๆงามๆ ภาพถ่ายก็สุดยอด ชอบคุณมากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
อย่ายอมแพ้ ทั้งที่ยังไม่เริ่ม

 ความคิดเห็นที่ : 23
วันที่โพสต์ : 09-12-2014 22:43:18

หมายเลขสมาชิก : 10779
โดย :
ChAoW - new login

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : hooray_chaow@hotmail.com
เบอร์โทร : 089 - 6335859
อาชีพ :บ๋อยโรงแรม
คะแนน : 13
โพสต์ :47
ตอบ :608
Point : $88
IP Address : 171.4.249.178

+1 ครับโปร

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ความคิดเห็นที่ : 24
วันที่โพสต์ : 11-12-2014 11:18:06

หมายเลขสมาชิก : 14322
โดย :
เซียนนักล่ารุจน์

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : chaiya_rut@hotmail.com
เบอร์โทร : 089-5594182
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 3
โพสต์ :17
ตอบ :278
Point : $0
IP Address : 58.8.28.192

ภาพสวยงามเป็นธรรมชาติมากครับน้า+1ให้เลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ก้าวไปให้ถึงความฝัน

 ความคิดเห็นที่ : 25
วันที่โพสต์ : 12-12-2014 10:47:30

หมายเลขสมาชิก : 2
โดย :
เอ็ดเชียงใหม่

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : teerasak_edd@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-0438482
อาชีพ :รับราชการ ครู
คะแนน : 1000000002
โพสต์ :103
ตอบ :3145
Point : $999999977
IP Address : 118.172.53.127

สวยงามมากๆ ครับผม

..........................................................................................................................................................................................................................................................
+++ ล้มมากี่ครั้ง ถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อย พี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง +++

 ความคิดเห็นที่ : 26
วันที่โพสต์ : 13-12-2014 11:17:07

หมายเลขสมาชิก : 4009
โดย :
mr.tae

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kanfan_tae@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :คนจ่อมป๋า
คะแนน : 35
โพสต์ :57
ตอบ :2617
Point : $5
IP Address : 113.53.231.2

สวยมากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ผมเลิกตกปลาไม่ได้

 ความคิดเห็นที่ : 27
วันที่โพสต์ : 15-12-2014 11:11:37

หมายเลขสมาชิก : 4563
โดย :
eak-maesa

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : eakapong2518@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-387-5623
อาชีพ :ประมงชายฝั่ง
คะแนน : 2
โพสต์ :4
ตอบ :780
Point : $5
IP Address : 171.4.247.223

สวยมากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
รักจะตกปลา อย่าด้านชาในหัวใจ

 ความคิดเห็นที่ : 28
วันที่โพสต์ : 17-12-2014 12:43:43

หมายเลขสมาชิก : 5160
โดย :
dj.chang

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : dj.changfm89@gmial.com
เบอร์โทร : 0898554518
อาชีพ :เรือจ้าง
คะแนน : 79
โพสต์ :59
ตอบ :2415
Point : $34
IP Address : 1.10.210.38


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำให้ดู ดีกว่าดูเขาทำ

 ความคิดเห็นที่ : 29
วันที่โพสต์ : 21-12-2014 12:12:37

หมายเลขสมาชิก : 13702
โดย :
มึนเมา fishing

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : eakphoto2524@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0801231599
อาชีพ :อิสระ
คะแนน : 28
โพสต์ :18
ตอบ :618
Point : $0
IP Address : 118.172.169.173


..........................................................................................................................................................................................................................................................
สู้ต่อไปทาคาชิ

 ความคิดเห็นที่ : 30
วันที่โพสต์ : 30-12-2014 12:23:22

หมายเลขสมาชิก : 4706
โดย :
Pond-CMTC
ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : back_053@hotmail.com
เบอร์โทร : 0814697242
อาชีพ :นักเรียนนักศึกษา
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :10
Point : $5
IP Address : 171.100.171.153


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ปลาไม่กินเบ็ตช่างแค้นเสียนีกะไร

 ความคิดเห็นที่ : 31
วันที่โพสต์ : 27-02-2015 22:27:15

หมายเลขสมาชิก : 11673
โดย :
fish junoir

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : w.wiya@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 0870437940
อาชีพ :สุจริต
คะแนน : 30
โพสต์ :25
ตอบ :2172
Point : $0
IP Address : 118.172.53.111


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

 ความคิดเห็นที่ : 32
วันที่โพสต์ : 22-03-2015 15:22:25

หมายเลขสมาชิก : 9300
โดย :
เอก rcn

ตำแหน่ง :ขาประจำหัดเย่อ
e-mail : eak0525@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857192865
อาชีพ :ช่างประจำโรงแรม
คะแนน : 30
โพสต์ :30
ตอบ :618
Point : $0
IP Address : 202.44.239.126

สุดยอดครับน้าสวยมาก

..........................................................................................................................................................................................................................................................
คิดไปข้างหน้าอย่าท้อแท้

 ความคิดเห็นที่ : 33
วันที่โพสต์ : 05-08-2015 03:40:09

หมายเลขสมาชิก : 19684
โดย :
Poohza27

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : poohbrightside@gmail.com
เบอร์โทร : 0856247116
อาชีพ :Musician,Engineering
คะแนน : 0
โพสต์ :0
ตอบ :8
Point : $0
IP Address : 171.4.240.180

สวยงามครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
Everytime i look in the mirror, God looks back

 ความคิดเห็นที่ : 34
วันที่โพสต์ : 10-10-2015 01:15:39

หมายเลขสมาชิก : 257
โดย :
คูก้า

ตำแหน่ง :สิงห์เฒ่า
e-mail : supa2508@hotmail.com
เบอร์โทร : 081-7969-337
อาชีพ :ครู
คะแนน : 53
โพสต์ :91
ตอบ :2495
Point : $70
IP Address : 118.172.174.127

งามแต้ๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ว่างเป็นหลับ ขยับเมื่อคันโก่ง


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า