หมายเลขกระทู้ : 7076
เชิญร่วมแข่งขันตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืน 18-20 มี.ค. 59 ตราด   10-03-2016 12:37:34

หมายเลขสมาชิก : 19859
โดย : Udpasso
ตำแหน่ง : น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : tratinfo@gmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :
คะแนน : 0
โพสต์ : 1
ตอบ : 0
Point : $0
IP Address : 110.77.248.50

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ จังหวัดตราด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด World Sport Fishing Federation (Asia),
International Cultural Education Foundation (ICEF) จัดกิจกรรม
การแข่งขันตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชียหมู่เกาะช้าง
Ko Chang International Fishing Cup Tournament – ASIA ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หมู่เกาะช้างให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวตกปลาและต่อยอดไปสู่
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเลตราดต่อไป

นายจักรพรรดิ ตะเวทีกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
กล่าวเสริมว่า จังหวัดตราด มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
ภายใต้ธีม “เมืองเกาะในฝัน” สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง
สถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มตกปลา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเดินทางแบบหมู่คณะ
มีวันพักเฉลี่ยอย่างน้อย ๒ คืน และใช้จ่ายมากกว่า ๓,๐๐๐ บาท/คน/ทริป
กิจกรรมการแข่งขันตกปลานานาชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดขึ้น
ในสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม กิจกรรมดังกล่าว คือ เอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ซึ่งที่ผ่านมา ชาวจังหวัดตราดสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเรือเช่าตกปลา
ในขณะเดียวกันยังเป็นตัวแทนจังหวัดตราด เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดตราดอีกด้วย ทั้งนี้ การตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืนนั้น ทางสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกำหนดให้นักกีฬาทุกคนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวนมากลงสู่ทะเลตราด และกติกาแข่งขันแบบการ “ตกปลาเป็น” คือตกได้แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เพื่อความยั่งยืนในด้านการใช้ทรัพยากรต่อไป

กำหนดการประกอบด้วย
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเปิดและปล่อยเรือนักกีฬา
บริเวณลานเอนกประสงค์ ท่าเรือกระโจมไฟแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ การขันแข่งตกปลาบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีปิดและมอบรางวัล บริเวณลานเอนกประสงค์ ท่าเรือกระโจมไฟแหลมงอบ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทีมละ ๔,๐๐๐ บาท/ทีม (๑ ทีม นักกีฬา ๘ คน)
ผู้ติดตาม คนละ ๓๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๒ คน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โทรศัพท์ ๐๘-๔๗๗๘-๒๒๓๔ คุณอุดมพร ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เงื่อนไขการสมัคร
- จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๘ คน และไม่น้อยกว่า ๔ คน
- นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง และจัดหาเรือเอง
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กัน
- ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
- เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลังเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประเภทปลาเกมส์ในการแข่งขัน
ปลาเก๋า / ปลากะพง / อังเกย / กะพงแดง / กะพงแดงเขี้ยว / ปลาโฉมงาม
ปลาช่อนทะเล / ปลาสาก / ปลาอีโต้มอญ / ปลาอินทรี / ปลาตะคอง
ปลาแชกำ / ปลากะมง / ปลากระโทง / ปลาสละ

ประเภท "ปลาเป็น" ในการแข่งขัน
๑. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
๒. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
๓. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
๔. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
๕. ปลากเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
๖. ปลาการังจุดฟ้า น้ำหนัก ๒ กิโลขึ้นไป
๗. ลาตะคอง น้ำหนัก ๒ กิโลขึ้นไป
๘. ปลาโฉมงาม น้ำหนัก ๒ กิโลขึ้นไป
๙. ปลากะมง น้ำหนัก ๒ กิโลขึ้นไป

รางวัลประเภทปลาเกมส์ในการแข่งขัน
๑. รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ ๑๐ ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลชนะเลิศประเภทปลารวมทีม ๑ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศประเภทปลารวมทีม ถ้วยรางวัล ๑ รางวัล
๔. รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย ๑ รางวัล พร้อมของสมนาคุณ

รางวัลประเภท "ปลาเป็น" ในการแข่งขัน
๑. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๔. ปลาเป็นที่ไม่ติดรางวัล จะได้รับใบเกียรติบัตรขอบคุณที่ได้มอบปลาเป็นเข้าในโครงการอนุรักษ์

รางวัลรางวัล พิเศษ
ผู้สร้างสถิติปลาน้ำหนักมากที่สุด ของจังหวัดตราด
สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน ๒๗ กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน)
รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
(ถ้ามีปลาที่เกิน ๒๗ กก. มากกว่า ๑ ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า)

ปลาเป็นน้ำหนักสูงสุด ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ปลาเกมส์น้ำหนักสูงสุด ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

เงื่อนไข
- ๑ ทีม ส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ ๓ ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่ง สงวนสิทธิ์มอบให้โครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
โทรศัพท์ ๐๘-๔๗๗๘-๒๒๓๔

..........................................................................................................................................................................................................................................................หน้าที่ :
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า